Organització i recomanacions pel curs 2020/2021

Dijous, 10 de setembre de 2020 a les 00:00

A més de l'adeqüació dels centres educatius i els seus entorns per complir amb els requisists de seguretat per Covid-19, l'Ajuntament i els centres educatius han consensuat un seguit de recomanacions per garantir la seguretat sanitària als centres

ORGANITZACIó del CURS 2020-2021

 • Organització entorn a grups de convivència estables

 • Utilització de mascaretes per part dels alumnes a partir dels 6 anys fins que accedeixin a l’aula del seu grup estable i quan no es pugui garantir la distància de seguretat

 • Diferents accessos als centres educatius

 • Entrades i sortides esglaonades

 • Un sol adult acompanyant per infant o jove

 • Per accedir al centre educatiu seguiu en tot moment les indicacions que al respecte us doni el centre i adopteu les mesures higièniques necessàries.

 

RECOMANACIONS PER GARANTIR LA SEGURETAT SANITÀRIA ALS CENTRES

 • Si podeu veniu a peu al centre educatiu

 • Recordeu que el punt de trobada amb el/a vostre/a fill/a no té perquè ser al costat de l’escola

 • Respecteu l’accés que us indiqui el centre.

 • Respecteu els grups estables

 • Respecteu els horaris d’entrada i sortida que us indiqui el centre

 • Sigueu puntuals

 • Seguiu els itineraris marcats

 • Mentre espereu el vostre fill/a respecteu les distàncies, porteu mascareta i compliu amb les mesures higièniques necessàries

 • Si el vostre fill /a té símptomes compatibles amb la COVID no el/la porteu al centre. Aviseu al centre educatiu i al CAP

 • Col·laboreu amb el centre educatiu reforçant les pautes educatives que donin als vostres fills/es pensades pel seu benestar físic i emocional

Els centres educatius distribuiran una infografia amb aquestes recomanacions i l'Ajuntament ha emès un Ban amb aquests continguts que estarà penjat als centres educatius i als principals equipaments municipals.

 

 

 

Darrera actualització: 21.09.2020 | 08:34

Imatges

BAN d'Alcaldia amb recomanacions per a les famílies