Les obres de semaforització de l’encreuament entre els carrers Escoles Pies i Balmes s'allargaran durant el mes d’agost

Divendres, 7 d'agost de 2020 a les 17:00

Les obres d'instal·lació de semafors a la cruilla entre els carrers Balmes i Escoles Pies, que formen part del projecte de nova mobilitat per alliberar de trànsit el centre del municipi milloraran la seguretat d'aquest encreuament

Amb la col·locació de semàfors a la intersecció entre el c/ Escoles Pies i el c/ Balmes-Torres i Sayol es vol facilitar les maniobres dels vehicles i garantir la seguretat dels desplaçaments en el creuament d’aquesta intersecció, tant pel que fa a les persones que circulen amb vehicle com per les que van a peu. En aquest sentit, s’han realitzat actuacions per a millorar la seguretat de les persones vianants, com ampliar la vorera dreta del carrer Escoles Pies en sentit pujada.

Les obres de semaforització s’allargaran durant el mes d’agost per soterrar un tram de línia de mitja tensió que passa per les façanes

Les obres de semafortizació s’estan aprofitant per soterrar un tram de línia de mitja tension que passava per les façanes de les cases de la zona i que, d’aquesta manera, deixaran d’estar visibles.

La implantació de la nova mobilitat redueix el transit rodat al centre de Caldes

Amb la incorporació d’aquesta nova mobilitat al centre de Caldes de Montbui s’han detectat reduccions de més del 30% a l’Av. Pi i Margall, una reducció que correspon bàsicament als vehicles que abans creuaven pel centre del poble per anar de sud a nord.

Actualment els vehicles que provenen del sector c/ Homs-Plaça de l’Àngel de l’abvinguda Pi i Margall surten d’aquesta via pel carrer Escoles Pies, on ha crescut el trànsit en un 20% respecte a la situació anterior.

Amb la introducció d’aquests canvis que incorpora la nova mobilitat, la reducció al carrer Font i Boet encara ha estat més important, I ara només les persones que viuen o treballen en aquesta via i la càrrega i descàrrega arriba fins aquesta zona pacificada de la ciutat. Les furgonetes, camions i vehicles de rotació de la zona blava de Pi i Margall han deixat de passar per davant de l’església, fet que redunda positivament en la Plaça de l’1 d’Octubre que ofereix un aspecte més obert i segur, que quan es podien aparcar els cotxes i les furgonetes en aquest espai.

Aquesta nova mobilitat també ha provocat un descens important del trànsit molest en aquesta zona del centre i ha possibilitat que es permeti el moviment per tots els vehicles.

Així, el gir a la dreta des del carrer Major al carrer Asensi Vega es permet a tots els vehicles ja que només arriba fins aquest punt el veïnat, els vehicles de distribució de mercaderies i les persones usuàries dels equipaments que hi ha al carrer Font i Boet.

No es permet el gir des de l’avinguda Pi i Margall al carrer Asensi Vega per evitar que la Plaça de l’Angel esdevingui un punt de concentració de moviment de vehicles (recte, dreta i esquerra des de tot arreu) evitant així el risc d’accidents a causa de la confluència de vianants, bicicletes, i cotxes i furgonetes, en una plaça on la persona vianant ha de ser la protagonista.

Els treballs d’adequació de les vies que s’han fet durant el mes de juliol, continuaran durant els propers mesos i permetran millorar la mobilitat de tot el municipi, tant per a les persones que van a peu com per a la mobilitat rodada, ja sigui de bicicletes, motocicletes, cotxes o vehicles de càrrega i descàrrega.

 

Darrera actualització: 07.08.2020 | 17:55

Imatges

La col·locació d'un semàfor al final del C/ Escoles Pies facilitarà la incorporació al c/ Balmes amb major seguretat Les obres en aquesta cruilla s'allargaran durant l'agost Les obres s'estan aprofitant per soterrar una línia de mitja tensió que passa per aquesta zona