L'Ajuntament recorda la necessitat de separar els residus en els domicilis i dipositar-los en els contenidors adequats

Dijous, 8 d'octubre de 2020 a les 15:00

Per tal de reforçar reforçar les pràctiques correctes en matèria de deixalles, l’Ajuntament recorda la necessitat de separar les deixalles i dipositar-les en els contenidors adequats i les mesures municipals que s’adopten en cas d’incompliment

Jaume Mauri, regidor de Serveis Municipals

Des de l’Ajuntament es recorda la necessitat de separar els residus en els domicilis i dipositar-los en els contenidors adequats i habilitats per a cada residu ja que s’ha detectat un augment de l’ús incorrecte tant del servei porta a porta de recollida de deixalles com de l’ús dels contenidors que hi ha a la via pública amb els conseqüents problemes d’higiene i salut pública que aquesta pràctica ocasiona.També s’ha detectat abocaments incontrolats algunes zones de la població.

S’han tramitat 43 expedients sancionadors per abocaments

L’agent de Medi Ambient fa inspeccions de forma regular a les zones de Caldes on detecten abocaments incontrolats i obre diligències per deixar deixalles en llocs, horaris i condicions no permeses per l’administració, tipificat a les ordenances municipals de convivència ciutadana i via pública. En el que va d’any s’han tramitat més de 40 expedients sancionadors.

L’Ajuntament recorda la importància de fer la separació de residus en els domicilis i de fer un ús adequat dels contenidors al carrer dipositant les deixalles ja separades en els contenidors corresponents: la matèria orgànica al contenidor marró; el paper i cartró al blau; el vidre al verd; els envasos i embalatges de plàstic, llaunes i brics al groc i només es lença al contenidor gris allò que no es pot reciclar ni posar a cap altre contenidor. En cap cas es poden deixar les deixalles al costat dels contenidors a terra ja que això ocasiona problemes d’higiene i salut pública com rates, males olors, infeccions, etc.

Ja es va alerta de creixents infraccions per ús inadequat dels contenidors i abocaments de deixalles a la via pública el passat mes de juliol

Des de la fi del confinament domiciliari, l’Ajuntament va detectar un increment de les infraccions ciutadanes relacionades amb la gestió de residus i per aquest motiu des dels Serveis Territorials municipals es va intensificar una campanya sancionadora per mirar de revertir la situació.

Per aquest motiu, l’Ajuntament demana que es recuperin els hàbits consolidats de calderins i calderines, que es dipositin les residus al contenidor corresponent, que es respectin les condicions de la recollida porta per porta i que es torni a fer ús de la Deixalleria de Caldes de Montbui.

A Caldes hi ha 150 punts de recollida de deixalles

Dels 150 punts de recollida que hi ha a Caldes s’han detectat males pràctiques de forma reiterada als d’El Tint, Pare Poch amb Circumval·lació, entrada can Valls, carrer Sabadell, carrers Calderón de la Barca amb Sabadell, carrer Molí amb Calderón de la Barca, carrer Palaudàries, carrer Llavina amb carrer del Llac, carrer Figuera amb carrer Plàtan, Av Montbui amb carrer Roure, carrer Balmes amb Bisbe Soler i amb Ramon i Cajal, i al Farell, entre d’altres.

És important fer la separació i no barrejar les deixalles mai, però sobretot pel sistema de recollida porta a porta que es fa en algunes zones de la població.

Recollida de voluminosos

Els anomenats voluminosos inclouen tant mobles com electrodomèstics de totes les mides (grans i petits) i no es poden deixar al carrer ni al costat dels contenidor. La seva recollida es fa al propi domicili i te un procediment molt senzill ja que només cal trucar al 93 865 56 56 i quedar en el dia i l’hora. Un cop concretat el dia de la recollida, els voluminosos s’han de deixar de forma que no impedeixin el pas de vianants i sempre evitant que generin cap perill per elements punxats o tallants.

A modus de resum, i per contribuir a una gestió adequada de residus l’Ajuntament recorda:

.- Deixalleria de Caldes de Montbui: dimarts de 16 a 19 h i de dimecres a diumenge, de 8 a 14 h

- Servei de recollida de voluminosos amb cita prèvia: Tel. 93 865 56 56

- Dipositeu cada fracció al seu contenidor

- Si viviu en zones on funciona la recollida porta per porta de les fraccions resta i orgànica, respecteu les freqüències i condicions del serveis

Darrera actualització: 08.10.2020 | 15:23

Imatges

El regidor Jaume Mauri amb el Policia de Medi Ambient en un punt de recolluida de dexialles de Can Valls