La celebració del II Fòrum d'Educació coincideix amb la posada en marxa del reforç i ampliació horària del TOC

Dimecres, 31 d'octubre de 2018 a les 00:00

El II Fòrum d’Educació se celebrarà el 17 de novembre i coincidirà amb la posada en marxa de la prova pilot d’ampliació de l’Espai Juvenil El Toc, una proposta sorgida en el I Fòrum

Roser Guiteras, regidora d'Educació

Núria Fabra, membre del Grup Impulsor del PEC

David Través, regidor de Joventut

Després de poc més d’un any de la celebració del primer fòrum, el dissabte 17 de novembre tindrà lloc el II Fòrum d’Educació que, presidit pel lema Seguim? Ens necessitem! ha de suposar un pas més endavant en la materialització dels ideals de municipi educat i educador reflectits al Projecte Educatiu de Caldes de Montbui (PEC).

Els objectius principals d’aquest segon Fòrum, que han estat presentat en roda de premsa aquest dimarts per la regidora d’Educació Roser Guiteras i el regidor de Joventut David Través, són l’explicació i posada al dia de la tasca feta fins ara en els quatre àmbits del PEC (Escola, Fora Escola, Transició Escola – Treball i Formació Permanent, i Poble Educador), la renovació del grup impulsor que ha liderat el projecte des dels inicis fins ara, i la definició i establiment de l’estratègia a seguir per continuar treballant en les accions acordades en el marc del Primer Fòrum d’Educació, celebrat fa poc més d’un any.

Des de la celebració del I Fòrum, l’octubre del 2017, el grup impulsor - integrat per persones interessades en tirar endavant els acords subscrits en aquella primera trobada - ha anat mantenint trobades de forma separada i en subgrups dividits per àmbits, per tal de treballar i avançar en les accions corresponents a cada un dels àmbits. El resultat de tot aquest treball serà exposat pels membres del Grup Impulsor en el marc del II Fòrum d'Educació, on es presentaran també les accions concretes que es realitzaran d’acord amb els compromisos municipals adquirits en cada àmbit: Escola, Fora Escola, Transició Escola – Treball i Formació Permanent, i Poble Educador.

Prova pilot d’ampliació del servei del TOC, una de les peticions que es compleix

Una de les accions més vistoses que es posen en marxa correspon a l’àmbit Fora Escola, que treballa en la línia estratègica Serveis per a infants i joves. L’acció proposada en aquest àmbit va ser “ampliar recursos humans i horari d'obertura del servei d'informació juvenil El Toc”. I el resultat, de moment, és que el 16 de novembre, començarà una prova pilot d’ampliació del servei que ofereix el TOC els divendres, amb monitoratge de suport els divendres tarda en l’horari habitual, que complementi la tasca professional de la Dinamitzadora, i els dissabte tarda amb obertura de l’equipament, de 16:30 h a 21 h, atenció per part dues persones que ofereixin monitoratge, i programació d’activitats de lleure amb una vessant educativa. Aquests serveis complementaris es coordinaran amb la dinàmica habitual del TOC i amb les activitats que porten a terme els Educadors de carrer.

Mentre duri la prova pilot, que es realitzarà fins el març del 2019, s’anirà analitzant el servei a través del feed-back que es rebi de les persones usuàries. Entre aquestes aportacions i un estudi d’usos del TOC que s’està redactant en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, es definirà la continuïtat de l’ampliació del servei que es proposa com a prova pilot i/o de les activitats a desenvolupar en el futur. En aquest sentit, caldrà també estudiar la compatibilitat del nou projecte amb la resta d’usos del TOC en cap de setmana.

Pel que fa als altres àmbits en què ha treballat el grup impulsor, les accions que s’estant duent a terme són les següents:

En l’àmbit del grup Escola i com a resposta a l’acció proposada dins la línia estratègica Diversitat i escola, de treballar per “millorar la coordinació i la relació entre els centres educatius i altres agents educadors”, des d’aquest mes d'octubre, l’àrea d’Acció Social ha introduït una treballadora social que fa de referent per a les famílies amb fills i filles amb necessitats educatives específiques. Ara cal gestionar els recursos disponibles en funció de la informació recollida.

En l’àmbit Transició Escola – Treball i Formació Permanent, que treballa per “elaborar un projecte local per a joves que es desvinculen del sistema educatiu abans de qualificar-se (16-18)”, en una acció de la línia estratègica de Formació i inserció dels joves, s’està acabant d’elaborar amb tots els agents implicats un projecte d’assessorament, orientació i acompanyament socioeducatiu als alumnes amb dificultats d’aprenentatge dels instituts de Caldes de Montbui que contempla la intervenció d’educadors dins els centres educatius.

Finalment, en l’àmbit del grup Poble Educador, que treballa per “crear, adequar i/o optimitzar espais per a entitats”, en la línia estratègica Xarxa d'entitats, l’Ajuntament ha respost a les demandes d’equipaments, material i mobiliari presentades. En aquest sentit, s’ha dotat al Centre Cívic d'un projector i una pantalla per a ús de les entitats i s' ha millorat la gestió d'armaris per al material. També s’està treballant en un projecte d'ampliació de Les Cases dels Mestres, i del qual ja es disposa d'un avantprojecte en fase inicial.

Aquestes accions, que sorgeixen de la tasca realitzada pel grup impulsor a partir dels items rebuts en el I Fòrum, proporcionen un mapa de la situació actual de Caldes com a ciutat educadora, i seran explicades en el decurs del II Fòrum.

Programa del II Fòrum d’Educació

La celebració del II Fòrum d’Educació, que és obert a tota la ciutadania, tindrà lloc el dissabte 17 de novembre, a partir de les 9:30 h del matí, a les Cases dels Mestres.El timing previst per aquest II Fòrum és el següent:

- 09.30-09.45h Recepció participants II Fòrum d'Educació

- 09.45-10.00h Benvinguda institucional a càrrec de Roser Guiteras, Regidora d'Educació i Formació Permanent de l'Ajuntament de Caldes de Montbui

- 10.00-10.30h Esmorzar i cafè

- 11.30-10.45h Presentació del projecte EDUCAENTORN a càrrec de Roser Guiteras, Regidora d'Educació i Formació Permanent de l' Ajuntament de Caldes de Montbui

- 10.45-11.15h Presentació de les accions desenvolupades pels grups de treball del PEC 2018 a càrrec dels membres del Grup Impulsor.

- 11.15-12.45h Properes passes del PEC : treball participatiu en grups

- 12.45-13.15h La participació en projectes que generen impactes positius en la comunitat a càrrec de Màrius Martínez, professor titular del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB

- 13.15-13.25h Entrega de reconeixements als membres del Grup Impulsor per la seva implicació i compromís en el PEC

- 13.25-13.30h Cloenda institucional

Les persones que es vulguin assistir al II Fòrum d’Educació, cal que s’inscriguin trucant al telèfon 93.862.70 24 o enviant un correu electrònic a l’adreça pec@caldesdemontbui.cat


 


 


 


 

Darrera actualització: 16.11.2018 | 14:10