Entren en vigor les Ordenances Fiscals de l’any 2020

Divendres, 10 de gener de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament de Caldes de Montbui congela taxes i impostos de l’any 2020 i introdueix dues mesures per motivar la instal·lació de plaques solars i la mobilització d’habitatges tancats

L’1 de gener van entrar en vigor les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que regularan els tributs de l’any 2020. En línies generals, el consistori encara l’exercici amb la congelació de taxes i impostos, fet que obliga a l’Ajuntament a cenyir-se a un pla rigorós de control i racionalització de la despesa.

Ordenances, una eina per a la promoció de l’habitatge i la sostenibilitat ambiental

Les Ordenances 2020 introdueixen quatre elements de reforç a necessitats que el govern considera prioritàries:

En primer lloc, frenar tant com sigui possible l’augment de la pressió fiscal sobre la població calderina.

En segon lloc, promoure l’ocupació d’habitatges buits del municipi a través de la incorporació d’un recàrrec del 50% en la quota de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) d’habitatges desocupats (siguin de grans tenidors o de particulars).

En tercer lloc, afavorir la instal·lació de plaques solars modificant el tipus de gravamen que s’aplica en aquests projectes i fent-lo proporcional a les plaques instal·lades (fins ara s’aplicava una quota fixa, fos quina fos la grandària de la instal·lació.

En quart lloc, s’elimina l’obligatorietat de sol·licitar la bonificació de deixalles de manera que als habitatges que van gaudir de bonificació l’any 2019 se’ls aplicarà automàticament la mateixa tarifa reduïda per a l’any 2020. Aquesta mesura es pren per seguir fomentant el correcte reciclatge dels residus i, alhora, alleugerir la càrrega administrativa tant per a la ciutadania com per als serveis tècnics de l’Ajuntament. 

Consulteu les Ordenances Fiscals vigents.

Darrera actualització: 10.01.2020 | 10:32