Dia europeu de la mediació

Dimarts, 21 de gener de 2020 a les 00:00

Coincidint amb l'aniversari de l'aprovació pel Comité de Ministres d'Europa de la 1ª Recomanació sobre mediació familiar, el 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació

El conflicte és llum i ombra,

perill i oportunitat, estabilitat i canvi,

fortalesa i debilitat, l’ impuls per avançar

i l’obstacle que s’oposa. Tots els conflictes

contenen llavors de la creació i la destrucció

SUN TZU “ L’ art de la guerra”

En motiu de la celebració del Dia Europeu de la Mediació, que es celebra el 21 de gener coincidint amb l’aniversari de l'aprovació pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa de la 1a Recomanació núm. R (98) 1, sobre mediació familiar, l’Ajuntament de Caldes fa públiques les dades del 2019 del Punt de Mediació.

El Servei de Mediació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, anomenat PUNT DE MEDIACIÓ, es va posar en funcionament a finals del mes de gener de 2015 amb la finalitat d’oferir una nova eina als ciutadans d’aquesta població, per a la gestió positiva dels conflictes que poguessin sorgir en l’àmbit de la ciutadania així com per a treballar en relació a la cultura de la pau i del diàleg.

La implantació d’aquest Servei al municipi va venir donada per la línia d’actuació del consistori de promoure estratègies per generar valors de civisme, de responsabilitat social i de respecte pel que és individual i col·lectiu.

L`objectiu d’aquest Servei és afavorir la millora de la convivència ciutadana i la qualitat de vida al municipi tot oferint espais per a potenciar l’entesa i el diàleg, treballant en la responsabilització a través de la participació de la ciutadania en l’anàlisi i la gestió dels conflictes que li afecten, fomentar la integració de la diversitat social i cultural i oferir espais per a facilitar la reparació del dany i la restauració de les relacions malmeses.

El Programa de Mediació Ciutadana està adreçat a totes aquelles persones, grups o entitats de Caldes de Montbui que es troben implicades en conflictes que es produeixen a la vida quotidiana en un entorn personal i comunitari.

El nombre de sol·licituds de mediació rebudes al Punt de Mediació durant l’any 2019 ha estat de 83, 5 més que el 2018. Les sol.licituds han estat realitzades directament o bé per derivació d’ algún departament de l’Ajuntament, o dels cosos policials (Policía Local o Mossos d’ Esquadra).

Pel tipus de conflicte, els casos que s’han treballat durant aquest 2019 han estat conflictes familiars (25), veinals (20), relacionats amb activitats econòmiques (16), sobre l’ús d’espais públics (8), escolars (5) i associactius (4).

Segons el tipus de tècnica utilitzada, la mediació propiament dita, tant pel que fa a sessions individuals com conjuntes amb la finalitat de dialogar sobre el conflicte., s’ha aplicat en 24 casos. Pel que fa a la resta, en 46 casos s’han fet assessoraments i facilitacions en sessions individuals amb les parts per a ajudar-les a que entre elles puguin dialogar sobre el conflicte; i en 8 casos s’han utilitzat altres tècniques de resolució de conflictes com les pràctiques restauratives: cercles de pau, o espais de dialeg.

Per accedir al servei de mediació, les persones interessades poden demanar hora trucant al telefon de l’ Ajuntament (93.865.56.56) o enviant un correu electrònic a l’adreça mediacio@caldesdemontbui.cat

Des del Servei de Mediació també s’ofereixen activitats formatives, i en aquest sentit, durant l’any 2019, se s’han realitzat 22 accions entre les de mediació de patí fetes a l’Escola Montbui, amb les corresponents supervisions que es realitzen trimestralment a cadascun dels grups, i les de pràctiques restauratives fetes a l’ Institut Manolo Huguè.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 21.01.2020 | 14:30