Caldes registra 222 ERTOS que afecten a 1556 persones

Dimarts, 19 de maig de 2020 a les 17:00

L'atur augmenta a Caldes en 96 persones el mes d'abril respecte al març, en que ja havia augmentat en 37 persones respecte al febrer. Pel que fa als ERTOS, 205 expedients són per força major i 17 per altres causes

Segons dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, recollides per l’Observatori socioeconòmic de l’Associació de Municipis de l’Eix Riera de Caldes AMERC, a data 6 de maig, s’han registrat 222 ERTOS d’empreses calderines, dels quals 205 responen a causes de força major i 17 a d’altres causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de baixada de la producció. Aquests expedients de regulació temporal d’ocupació afecten a un total de 1556 persones (1250 afectades pels ERTOS de força major i 306 afectades pels ERTOS d’altres causes). Les persones afectades procedeixen de la indústria manufacturera (31,5%), comer´ç a l’engrós I detall (20.30%) I hostaleria (17,8%).

Pel que fa a l’atur, al mes de març es va produir un increment de 37 persones en la xifra d’atur respecte al mes de febrer (805) situant-se en 842 persones. L’increment de persones aturades ha augmentat encara més durant l’abril, i ha estat de 96 persones, situant-se la dada de persones aturades a finals d’abril en 938. Amb tot, l’atur calderí continua estant pert sota del comarcal I de l’Eix de la Riera de Caldes. A l’abril la taxa d’atur local és d’11,16%, la comarcal de 13,01 %, I la de l’Eix de la Riera de Caldes del 12,57%.

Darrera actualització: 19.05.2020 | 17:12