Caldes consolida el servei municipal de Salut Pública

Dijous, 9 de novembre de 2017 a les 14:00

Des de l’abril, moment de la incorporació del tècnic de Salut Pública, l’Ajuntament ha revisat 60 dels 164 establiments alimentaris i les 4 instal·lacions publiques de risc d’aparició de legionel·la

El maig de 2017 l’Ajuntament, amb el suport del Consell Comarcal del Vallès Oriental, va incorporar el tècnic de Salut Pública, que dedica tres dies a la setmana al municipi i que permet la gestió directa d’un servei fins ara assumit per la Diputació de Barcelona.

La incorporació d’aquest recurs personal ha permès millorar la resposta en cas de queixes o denúncies, i també augmentar les revisions que es fan de manera preventiva i proactiva.

El tècnic ha prioritzat aquests mesos les inspeccions alimentàries i les revisions d’instal·lacions municipals de risc de proliferació de legionel·la.

En aquest sentit, han estat revisats 60 dels 164 establiments alimentaris calderins i 4 dels equipaments municipals de risc en relació a l’aparició de legionel·la.

L’Ajuntament us recorda que us podeu adreçar al servei de Salut Pública per fer consultes o reclamacions a través del tràmit Instància genèrica o de la bústia de Queixes, Suggeriments i Propostes de www.caldesdemontbui.cat

 

COMPETÈNCIES I ACCIONS DEL SERVEI DE SALUT PÚBLICA (ABRIL – OCTUBRE)

El tècnic de Salut Pública treballa en temes de seguretat alimentària; en gestió del risc per a la salut derivat de la contaminació del medi, dels establiments de tatuatges, pírcing i micropigmentació, de l’aigua de consum humà  o d’habitatges i piscines d’ús públic; en activitats de promoció de la salut i en temes d’assessorament tècnic.

D’abril fins ara, aquest és el resum d’accions fetes:

Revisió i aplicació de mesures d’higiene en el sector del comerç minorista d’alimentació i restauració

·         Establiment d’un cens total de 164 establiments

·         Visites a les 18 parades alimentàries del mercat no sedentari

·         83 inspeccions

·         42 visites a establiments

·         2 campanyes en seguretat alimentària proposades

·         Atenció de les denúncies rebudes

Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi

·         Establiment d’un cens total de 45 instal·lacions de risc de legionel·la

·         Identificació de les 4 torres de refrigeració del municipi i comprovació de la seva inscripció al cens i existència del certificat de revisió

·         Visites d’inspecció a 4 instal·lacions de titularitat municipal

Gestió del risc per a la salut dels establiments de tatuatges, pírcing i micropigmentació

·         Establiment d’un cens total de 5 establiments

·         Seguiment de les concessions d’autoritzacions sanitàries

·         2 inspeccions realitzades

·         Gestió de 5 consultes del sector

·         1 campanya informativa adreçada al sector

Gestió del risc per a la salut derivat de l’aigua de consum humà  

·         Valoració de les 4 fonts naturals no termals

·         Gestió d’una denúncia realitzada sobre temes d’insalubritat

·         Inspecció de les 3 piscines públiques (9 vasos)

Activitats de promoció de la Salut

·         Campanya en prevenció de la triquinosi

·         Campanya de seguretat en elaboració de coques de Sant Joan

·         Campanya informativa per a centres de micropigmentació

·         Campanya de prevenció de l’enterovirus

Accions d’assessorament tècnic

·         Catàleg de Finestreta única empresarial, en temes relacionats amb la Salut Pública

·         Establiment d’un nou conveni amb la Secretaria de Salut Pública

Darrera actualització: 21.12.2017 | 13:18