Aquest curs l’Ajuntament de Caldes destina més de 60.000 euros en concepte de beques

Dijous, 5 de desembre de 2019 a les 00:00

L'import que el departament de Serveis Socials destina a beques per a material i llibres, escoles bressol i cursos al Taller d'Art i l'Escola de Música pel curs 2019/20 és de 62.587,43 €

Aquest curs 2019/2020 l’Ajuntament de Caldes de Montbui destina 62.587,43 € per atendre el total de les 368 sol·licituds acceptades en concepte d’ajuts per material escolar i llibres, escoles bressol municipals, Taller d’Art Municipal i Escola Municipal de Música.

Accent en ajuts per material escolar i llibres i escoles bressol municipals

Els ajuts més rellevants de la convocatòria anual de beques de Serveis Socials són els destinats a material escolar i llibres i a escoles bressol municipals.

L’import d’ajuts pel pagament de material escolar i llibres suma enguany un import de 27.525 € per atendre 339 sol·licituds. El curs 2013/2014, moment en el que l’Ajuntament va assumir la partida d’ajut, l’import va ser de 11.900 €.

Les beques destinades a les escoles bressol municipals per donar resposta a la demanda actual sumen un total de 32.933,54 € per atendre les 23 sol·licituds acceptades.

A més de les beques per material i llibres i per a l’assistència a les escoles bressol municipals, Serveis Socials també destina ajuts per assistència als equipaments municipals que no formen part de l’ensenyament obligatori, com l’Escola de Música Joan Valls i el Taller d’Art Municipal Manolo Hugué. Enguany, ambdós sumen un import de 2.128,89 € corresponents a 6 ajuts atorgats.

Ajuts de menjador

Els ajuts de menjador de l’ensenyament obligatori no corresponen a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sinó que es tracta d’una concessió de la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal. Amb tot, des de l’Ajuntament es gestionen aquests ajuts que enguany s’han concedit a 211 sol·licituds, 208 atorgades al 50% i 3 estimades al 100% de l’import sol·licitat.

En total, l’import atorgat és de 109.608,64 €, Aquesta despesa ha augmentat en 2.812,94€ respecte el curs passat, tot i que ha disminuït en 5 el nombre d’ajuts.

Ajuts amb altres terminis de gestió

Menció a part són els ajuts econòmics per a la participació d’alumnes a colònies i per a la realització de crèdits de síntesi ja que es demanden durant el curs, de manera que l’actualització de dades no s’aprovarà fins el 2020. L’import destinat amb aquesta finalitat durant el curs 2018/2019, però, va ser de 10.511,50 €,


 


 


 


 

Darrera actualització: 05.12.2019 | 13:44