Preguntes freqüents a l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Dilluns, 27 d'abril de 2020 a les 00:00

On puc consultar el saldo que tinc a la targeta moneder?

Ho podeu consultar als caixers de Servicaixa o al següent enllaç http://www.moneytopay.com

Les targetes moneder és una mesura d’ajut de la Generalitat de Catalunya pels infants que es beneficien d’ajut escolar durant el curs 2019/20.

Si teniu alguna consulta poseu-vos en contacte amb bsocial@caldesdemontbui.cat T. 93 865 54 20


IMPOST DE VEHICLES (IVTM)

Quin dia em carregaran l’Impost de vehicles de tracció mecànica al compte corrent?

Si teniu l’impost de vehicles domiciliat al compte corrent, rebreu el càrrec el dia 1 de juliol.

I si no el tinc domiciliat i tinc el rebut a casa?

Hem allargat el període voluntari de pagament fins el 17 de juliol. Malgrat que en el rebut que teniu a casa hi posi que la data final de pagament és el dia 4 de maig, amb el mateix document, podreu fer el pagament per les vies habituals, presencialment per caixer bancari o bé pel web de l’Organisme de Gestió Tributària, fins el dia 17 de juliol. Consulteu https://orgtn.diba.cat/ca/

No m’ha arribat el rebut a casa i no el tinc domiciliat, què puc fer?

Poseu-vos en contacte amb l’Organisme de Gestió Tributària. Des del web podreu descarregar l’imprès o bé sol·licitar-lo: https://orgtn.diba.cat/ca/ - Tel. en cas de dubtes: 93 202 98 02


IMPOST DE BENS IMMOBLES (IBI)

Han modificat les dates de pagament voluntari I càrrec en compte corrent de l’Impost sobre Béns Immobles?

Si. S’han endarrerit les dates. El període de pagament voluntari i les dates de càrrec en compte són les següents:

Impost sobre béns immobles domiciliats

  • 1a fracció – càrrec en compte 1 de juliol
  • 2a fracció – càrrec en compte 1 de setembre
  • 3a fracció – càrrec en compte 1 d’octubre
  • 4a fracció – càrrec en compte 1 de novembre

Impost sobre béns immobles no domiciliats

Rebreu com sempre els documents a casa i disposareu fins el dia 18 de desembre per pagar de la forma habitual, per caixer del banc o pel web de l’ORGT https://orgtn.diba.cat/es/

Què puc fer si no puc atendre les dates de càrrec en compte de l’Impost de béns immobles en les dates de càrrec en compte corrent? Puc acollir-me al pagament fins el 18 de desembre?

Si no heu pogut atendre el pagament de les diferents fraccions en la data que s'indica, podeu sol·licitar una carta de pagament a l’ORGT a l’adreça https://orgtn.diba.cat/es/ o al telèfon 93 202 98 02


TAXA DE DEIXALLES

Si tinc la taxa de deixalles comercials domiciliada, el pagament es fa per càrrec en compte en quatre parts. Quan se’m carregaran?

La taxa de deixalles comercials, si teniu el rebut domiciliat, es cobrarà en dues úniques fraccions. Els càrrecs en compte es faran el dia 1 d’octubre i 1 de desembre.

No tinc el rebut de la taxa de deixalles comercials domiciliat. Fins quina data disposo per a poder fer el pagament?

Disposeu fins el dia 18 de desembre, pels canals habituals.


ALTRES DUBTES

Què passa amb els altres tributs? Mantenen la data de final de cobrament?

La majoria mantenen les dates previstes, vist que ja estaven concentrats a finals de l’any. Podeu consultar el calendari fiscal resultant amb les dates de finalització del pagament voluntari dels tributs al web de l’ORGT.

Vull anul·lar la domiciliació d’un rebut i acollir-me al període voluntari de pagament

Si us voleu acollir als períodes de pagament voluntari i anul·lar la domiciliació d’un rebut, cal que ho feu a través del formulari que trobareu a:

https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/DomiciliacioRebuts/domiciliar

En el cas que doneu de baixa la domiciliació d’un rebut, caldrà donar-la d’alta de nou per al proper any.

Què passa amb les taxes i preus públics de serveis no prestats

L’Ajuntament no cobrarà les taxes ni preus públics de serveis no prestats durant l’estat d’alarma, que afecta: escoles bressol municipals, Taller d’Art, Escola de Música, mercat setmanal, Casal d’Estiu, Club Jove, Activitats Gent Gran, Caldes Emprèn, ocupació de via pública per terrasses.

Si heu pagat un servei no prestat, contacteu amb el departament responsable del servei o adreceu-vos a caldesm@caldesdemontbui.cat

He rebut una liquidació de tributs d’obres i un document per a dipositar una fiança. Es mantenen els terminis de pagament?

Els terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que es trobaven en període de cobrament el dia 18 de març, han estat ampliats fins el 30 d’abril de 2020.

Els terminis de pagament en voluntària de liquidacions que s’hagin iniciat amb posterioritat al 18 de març, s’han ampliat fins el 20 de maig de 2020.

Respecte les fiances, disposareu d’un mes a comptar des de la data d’aixecament de l’estat d’alarma, per efectuar el dipòsit.

Vaig pagar per avançat un servei que no se m’ha prestat. Què haig de fer?

Si heu llogat una sala a Can Rius o bé heu pagat l’ocupació de via pública per a la fira de l’Olla

o qualsevol altre preu públic que no s’hagi pogut prestar, l’Ajuntament es posarà en contacte amb vosaltres. En el cas que no sigui possible un canvi de data o bé ja no us interessi, haureu de sol·licitar la devolució d'acord amb el que s’estableix a l'article 26.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Què puc fer si tinc dubtes?

Posar-vos en contacte amb l’Organisme de Gestió tributària:

Darrera actualització: 27.04.2020 | 11:47