Més de 50 persones reflexionen sobre el futur urbanístic de la plaça de la Font del Lleó

Dijous, 29 de setembre de 2016 a les 14:08

L'Espai Can Rius va acollir ahir 55 veïns i representants d'entitats locals que van voler afegir-se al procés participatiu sobre el projecte urbanístic de la plaça més emblemàtica de Caldes

Els regidors Jaume Mauri, d'Espais Públics, i Isidre Pineda, de Participació Ciutadana, i els redactors del projecte (UTE Albert Esteva Monforte - AR47 SCP) van acompanyar al grup de veïns i veïnes en aquest procés de reflexió que va durar més de dues hores. Hi van assistir 55 persones en representació de veïns i veïnes, associacions, grups polítics i a títol individual.

L'Ajuntament anunciarà com i quan es farà el retorn i els participants podran saber com s'han incorporat els seus suggeriments en el dibuix de la futura plaça. L'anunci es farà des dels canals habituals (www.caldesdemontbui.cat, xarxes socials, etc.)

La convocatòria del procés s'ha fet un cop adjudicat el projecte executiu a la UTE Albert Esteva Monforte - AR47 SCP. L'Ajuntament va fer l'elecció de l'equip redactor tenint en compte la capacitat d'afrontar una obra complexa i de gran impacte per a la població calderina i per al seu entorn turístic, social, arqueològic i patrimonial.

A més de les idees que sorgeixin del procés, l'equip redactor també podrà treballar amb les conclusions de trobades amb diferents col·lectius (veïns, comerciants i entitats locals) que el govern va fer abans de convocar el concurs d'adjudicació del projecte.

D'altra banda, no es van sotmetre a discussió alguns aspectes de caire tècnic, com ara les solucions més òptimes per als projectes de clavegueram, canalització d'aigües o enllumenat.

Valoracions del procés
El grup d'assistents va poder valorar el procés en acabar la sessió. 43 de les 55 persones que hi van anar van omplir l'enquesta, de la qual es desprèn una major assistència d'homes que de dones i una representació força equilibrada de tots els grups d'edat, excepte dels més joves (de 16 a 25 anys).

La valoració global de la sessió va ser de 8 punts, sent 5 la valoració més baixa i 10 la més alta. Els ítems més ben valorats van ser la importància del tema de debat i el fet d'haver pogut expressat l'opinió personal, i aquells en els quals cal millorar és en la informació i la comunicació prèvia.

Els assistents van destacar el treball en grup, la participació de gent molt diversa i l'interès de tothom. I van expressar que calia millorar la sonoritat de la sala, així com fer més debats o ampliar el procés de participació de forma presencial o virtual.

Darrera actualització: 30.09.2016 | 09:47