Manual d'imatge corporativa
Àrea de descàrrega

Marca institucional

(Arxius de descàrrega)

Per signar tots els suports de caràcter institucionalUsos generals:

  • Papereria institucional

  • Documents oficials

  • Altres impresos oficials

  • Identificació de l'Ajuntament en elements de comunicació no efímera (senyalística, publicacions...)

Documentació administrativa i institucional pròpia
És tota aquella documentació que genera l’Ajuntament, tant la més administrativa (informes, comunicats, sobres, dossiers, targeteria...) com aquella que deriva de la vessant més institucional (elements de representativitat com la senyalització interna de l’Ajuntament, senyalització externa, publicacions no efímeres com llibres, trofeus...). En aquests elements es preveu una aplicació sòbria, amb la versió de la marca en color negre i gris (o tinta plata Pantone 877). S’entén que són aplicacions on la marca institucional no ha de competir visualment amb altres i, per tant, pot mantenir aquest caràcter sobri i elegant alhora.

Marca promocional

(Arxius de descàrrega)

Per destacar en aplicacions on la marca ha de competir visualment amb altres marquesUsos generals:

  • Signar activitats promogudes per tercers (per exemple entitats) on l'Ajuntament apareix com a entitat col·laboradora

  • Signar en aplicacions pròpies de l'Ajuntament on calgui donar més visibilitat a la marca

Col·laboracions i patrocinis amb tercers
Sovint l’Ajuntament patrocina activitats de tercers o col·labora amb altres entitats o organismes. En aquests casos, és habitual que la marca hagi de competir visualment amb altres marques i no pugui ni hagi de tenir més protagonisme que les altres. Per aquests casos s’ha creat la marca promocional, on l’escut s’inscriu dintre d’un requadre vermell. Per bé que en aquesta ocasió l’escut es redueix de mida, la taca vermella del requadre fa que tingui molt més impacte visual. En aquestes aplicacions, el vermell s’incorpora com a color corporatiu. L’Ajuntament també pot utilitzar aquesta marca quan requereixi una aplicació amb més visibilitat.

Signatura promocional

(Arxius de descàrrega)

Per signar corporativament en comunicacions efímeres promocionals de l’AjuntamentUsos generals:

  • Signar en comunicacions publicitàries d'activitats de caràcter efímer promogudes directament per l'Ajuntament

Elements de comunicació efímera
Per aquelles activitats promogudes directament per l’Ajuntament i que tenen un caràcter efímer (com per exemple, els cartells de programacions concretes), s’ha creat una signatura promocional específica que pretén unificar mínimament aquestes comunicacions. Aquesta signatura promocional permet la inserció d’altres marques, però reserva un protagonisme especial per a la marca de l’Ajuntament. Es permet que cada activitat tingui el seu propi grafisme, però sempre s’ha de signar amb el mateix criteri. Com en el cas anterior, en aquestes aplicacions, el vermell també s’incorpora com a color corporatiu. Aquesta és una signatura d’ús exclusiu de l’Ajuntament.