inici

Signatura promocional

Correspon al departament de Comunicació vetllar per la correcta aplicació de la imatge corporativa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Si teniu qualsevol dubte contacteu amb comunicacio@caldesdemontbui.cat - 93 862 70 27

Simpe color CMYK


PRIORITÀRIA
AI INDD IDML
JPG-CMYK JPG-RGB PNG


SOBRE FONS FOSC
AI INDD IDML
JPG-CMYK JPG-RGB PNG


SOBRE FONS VERMELL
AI INDD IDML JPG PNG

Simple 1 Tinta amb trames


SOBRE FONS CLAR
AI INDD IDML JPG PNG

SOBRE FONS FOSC
AI INDD IDML JPG PNG

SOBRE FONS MITJOS TONS
AI INDD IDML JPG PNG

Simple 1 tinta sense trames


POSITIU
AI INDD IDML JPG PNG


NEGATIU
AI INDD IDML JPG PNG


COLOR POSITIU
AI INDD IDML


COLOR NEGATIU
AI INDD IDML

Composta color CMYK


PRIORITÀRIA - BLANCA OPÀCA
AI INDD IDML JPG-CMYK JPG-RGB PNG

PRIORITÀRIA - BLANCA TRANSPARENT
AI INDD IDML PNG

SOBRE FONS FOSC - BLANCA OPACA
AI INDD IDML JPG-CMYK JPG-RGB PNG

SOBRE FONS FOSC - BLANCA TRANSPARENT
AI INDD IDML PNG

SOBRE FONS VERMELL - BLANCA OPACA
AI INDD IDML JPG-CMYK JPG-RGB PNG

SOBRE FONS VERMELL - BLANCA TRANSPARENT
AI INDD IDML PNG

SOBRE FONS BLANC O MOLT CLAR - GRIS OPACA
AI INDD IDML JPG-CMYK JPG-RGB PNG

SOBRE FONS BLANC O MOLT CLAR - GRIS TRANSPARENT
AI INDD IDML PNG