Ajuts per pagar el lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la COVID-19.

Dimecres, 20 de maig de 2020 a les 10:52

La Generalitat obre una línia d’ajuts per pagar un màxim de 6 mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre per a famílies amb despeses de lloguer i dels subministraments bàsics que superin el 35% dels seus ingressos. Consulteu les quanties i els requisits.

La Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori, destinarà 14,5 milions d’euros provinents del Pla d’Habitatge Estatal a una línia d’ajuts específics per a les famílies amb dificultats sobrevingudes i temporals degudes a la pandèmia de la COVID-19 per fer front al pagament del lloguer del seu domicili habitual.

L’ajut que es concedirà serà directa i s’haurà de destinar o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat.

L’ajut que obre la Generalitat a partir d’avui es pot concedir per un màxim de 6 mensualitats de la renda de lloguer, des d’abril a setembre de l’any 2020, i per un import màxim mensual que varia segons la ubicació de l’habitatge. Així, a Barcelona ciutat i la seva demarcació és de 750 euros. Així, l’ajut màxim per a una família de Barcelona seran 4.500 euros, per als sis mesos.

Tractant-se d’ajuts finalistes, es concediran per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre corresponent, acompanyades de la documentació completa, fins a exhaurir el pressupost.

Per accedir a aquests ajuts cal que la persona sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer, que l’habitatge constitueixi el seu domicili habitual i que, a causa de la COVID-19, es trobi en una situació sobrevinguda de vulnerabilitat econòmica que pugui acreditar.

Quant als ingressos, els requisits són els següents:

  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no siguin superiors a 1.613,52 euros mensuals.

  • No obstant, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tingui a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda igual o superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.

  • Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o en 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.

A més dels requisits econòmics de la unitat familiar, cal que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) iguali o superi el 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

També cal que l’import mensual del lloguer sigui com a màxim de 900 euros (inclosos la renda, els seus endarreriments, l'impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d'escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora).

Les persones interessades poden sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre de 2020 preferentment a través de mitjans electrònics i consultar tota la informació sobre aquest ajut al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

També s’han posat en funcionament un número d’atenció telefònica específic (900 922 841) per atendre les persones interessades en optar aquest ajut i assessorar-les perquè tinguin les màximes facilitats per poder fer el tràmit telemàticament, sobretot tenint en compte que els ajuts s’atorgaran per ordre d’entrada fins a exhaurir el pressupost. L’atenció telefònica serà de 9 a 14 hores.

Malgrat la sol·licitud es presenti pel portal de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, l’expedient es seguirà tramitant i gestionant des de l’Oficina d’Habitatge de Caldes de Montbui.

A partir del 25 de maig i fins el 3 de juliol està previst que es puguin tramitar la resta d’ajuts de lloguer:

-Ajuts de lloguer just (properament s’informarà)

-Ajuts per a la gent gran. Nova convocatòria. (properament s’informarà)


 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

#COVID19

#habitatge

#lloguer

Darrera actualització: 20.05.2020 | 10:52