Arrenca el projecte de futur per construir habitatge social municipal

Dilluns, 4 de març de 2019 a les 10:25

L’Ajuntament presenta l’avantprojecte d’habitatge social al Molí d’en Ral, que preveu la construcció de 16 habitatges repartits en tres plantes, d’entre 56 i 60 m2

               Alcalde Jordi Solé

   Regidor d'Urbanisme Vicenç Personat

              Alcalde Jordi Solé

          Arquitecte Eusebi Gutierrez

L’Ajuntament ha encarregat l’avantprojecte per a la construcció de 16 habitatges de protecció social que en el futur seran construïts  polígon d’actuació Molí d’en Ral. L’edifici tindrà una planta soterrània amb 16 places d’aparcament, una planta baixa amb 4 habitatges i les plantes primera i segona amb 6 habitatges cada una. En total, aquesta és una edificació de 1.712,44 m2 i els habitatges resultants tenen entre 57 i 60 m2.

Amb aquest avantprojecte l’Ajuntament posa els fonaments d’un projecte d’habitatge social que s’hauria de desenvolupar a partir de l’any 2020.

L’edifici projectat proposa una estructura integrada en l’entorn rural que l’envolta, amb habitatges de dues habitacions i amb un espai interior lliure pensat per l’aprofitament comú dels veïns. 

El projecte estima un cost total de 1.917.213,94 € per a la construcció de l’edifici i la urbanització del tram de carrer que ocuparà.

Tot plegat ha estat presentat el divendres 1 de març, a la roda de premsa a càrrec de Jordi Solé, alcalde; Isidre Pineda, primer tinent d’alcalde; Vicenç Personat, regidor d’Urbanisme, Planejament Territorial i Activitats, i Núria Carné, regidora de Comunicació i Informació Ciutadana.

El projecte se suma als 6 habitatges per a ús social existents

Des de l’any 2016, l’Ajuntament ha adquirit 6 habitatges destinats a lloguer social, els cinc últims fruits de gestions dels darrers mesos i amb una inversió de 427.817,09 €. Els Serveis Socials i l’Oficina d’Habitatge s’encarreguen de l’assignació del lloguer social d’aquestes propietats en base als requisits establerts dins els Criteris d’adjudicació dels habitatges de propietat municipal per a lloguer social aprovats per l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

El govern ha pogut formalitzar la compra dels cinc darrers habitatges en l’exercici de l’anomenat dret de tanteig i retracte, que regula la Generalitat de Catalunya a través del Decret Llei 1/2015, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.

Un cop la Generalitat ha resolt exercir el dret de tanteig en benefici de l’Ajuntament, aquest   executa les compres dels habitatges que compleixen amb els següents requisits: el preu de venda és inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d’Habitatges de Protecció Oficial (HPO) i  la superfície de l’habitatge no és inferior a 45 m² ni superior a 120 m².

De cara a aquest 2019 l’Ajuntament té la voluntat d’adquirir nous habitatges, a més d’haver iniciat el procés per a la construcció d’aquests 16 habitatges de promoció municipal destinats a lloguer social situats al polígon d’actuació del Molí d’en Ral.

 

Darrera actualització: 04.03.2019 | 13:09