Ajuts a joves per participar en activitats de cooperació al desenvolupament

Convocatòria anual per a joves de 18 a 30 anys de Caldes de Montbui que facin propostes de voluntariat vinculades a la cooperació internacional per al desenvolupament.

L’objecte de la convocatòria és ajudar econòmicament a les persones joves de Caldes de Montbui per tal de facilitar la seva participació inicial en activitats de voluntariat en cooperació internacional al desenvolupament en països del Sud.

L’ajuda econòmica es destinarà a pagar exclusivament despeses de vacunació, de visats, d’assegurances de viatges o de desplaçaments.

La present convocatòria té caràcter finalista i se sotmet al que regulen les seves bases aprovades definitivament en data 29 de maig de 2008 en el Ple municipal. En allò que no sigui previst a les bases s’atendrà a l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Termini de presentació:

Les sol·licituds s’hauran de presentar en el termini màxim de 30 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOP de Barcelona.

Quan es dóna resposta:

El termini màxim serà de tres mesos a comptar a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La resolució de concessió o denegació dels ajuts sol·licitats posa fi a la via administrativa i ha de ser notificada a les persones o entitats sol·licitants per correu certificat, de manera individualitzada.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui lliurarà l’import dels ajuts a les persones beneficiàries, mitjançant transferència bancària a nom de la persona física responsable, en la quantia que correspongui en un termini màxim de dos mesos comptats a partir de l’aprovació de l’ajut.

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts són les persones joves empadronades a Caldes de Montbui que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin entre 18 i 30 anys i, que iniciïn la seva participació en activitats de voluntariat en cooperació internacional al desenvolupament en països del Sud o bé que continuïn la realització del seu projecte plurianual.

Cal aportar:

 • Formulari de sol·licitud

 • Fotocopia del DNI
 • Curríuculum vitae

  Currículum vitae del sol·licitant, indicant formació i experiència en temes de cooperació i solidaritat.

 • Justificant d'assistència a curs de mínim 16 hores

  Justificant d'assistència a un curs de solidaritat de com a mínim 16 h, impartit per una institució o una ONGD reconeguda.

 • Carta de compromís de l'ONGD

  Una carta de compromís de l'ONGD o associació que organitza el camp de treball o el projecte de cooperació on es participarà, on accepten la participació de la persona jove i es comprometen a vetllar pel bon desenvolupament del treball.

 • Carta de motivacions

  Carta de motivacions especificant les raons que motiven a la persona jove a sol·licitar aquest ajut.

 • Activitats de voluntariat a desenvolupar

  Una breu explicació de les activitats que es tenen previstes desenvolupar en el marc d'un projecte de cooperació o en un camp de treball, indicant la ONGD que n'és responsable, la contrapart local i el projecte en el qual participarà.

 • Proposta d'activitat de sensibilització

  Proposta d'activitats de sensibilització que la persona jove es compromet a realitzar posteriorment a la seva estada, indicant de forma aproximada quines dates preveu realitzar aquestes activitats.

 • Volant d’empadronament

  Podeu demanar-lo per e-Tram (http://bit.ly/volantpadro) o presencialment a l'OAC en el moment que s'aporta la documentació al registre.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaça de la Font del lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Telèfon:93 865 56 56
Telèfon:93 862 70 24
Fax: 93 865 56 57
Adreça electrònica: solidaritat@caldesdemontbui.cat
Horari:  
De dl. a dv. de 8 a 14 h, dt. de 15 a 20 h, dj. de 16.30 a 18 h i ds. de 10 a 14 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 21.04.2020 | 11:47

Documentació

pdf Formulari de sol·licitud
257,01KB
pdf Convocatòria 2019
259,1KB
pdf Bases Reguladores 2019
5,8MB
pdf Conv 2017_El Salvador
1,3MB Arnau Baulenas
pdf Conv 2017_Guatemala 1
722,89KB Maria Torres Torres
pdf Conv 2017_Guatemala 2
660,66KB Xavier Fajarnés
pdf Conv 2017_Senegal 1
721,51KB N. Membrilla i M. Gregori
pdf Conv 2017_Senegal 2
655,81KB A. Canals, M. Garriga i A. Pla
pdf Conv 2017_Senegal 3
847,67KB Irina Heredia i Maria Rebellón
pdf Conv 2016_El Salvador
294,25KB Arnau Baulenas
pdf Conv 2016_Mèxic
693,25KB Joan Serra
pdf Conv 2016_Guatemala
967,7KB Mireia Salietti
pdf Conv 2016_Marroc
1,5MB Roser Oliver
pdf Conv 2016_Marroc
1,8MB Mireia Oliver
pdf Conv 2015_El Salvador
246,72KB Arnau Baulenas
pdf Conv 2015_Senegal
12,5MB Laura Busón
pdf Conv 2015_Bolívia
283,69KB Kimberly Camacho
pdf Conv 2015_El Senegal
1,2MB Mireia Oliver
pdf Conv 2013 - El Salvador
246,72KB Arnau Baulenas
pdf Conv. 2012 - Rep. Dominicana
555,46KB Soraya Pujol
pdf Conv. 2012 - Marroc
812,11KB Mireia Salietti
pdf Conv. 2012 - Senegal
1,9MB N. Carnicero, M. Maspons i A. Mur
pdf Conv. 2011 - Hondures
1,1MB Xènia Anglí
pdf Conv. 2011 - Guatemala
5,9MB Jordi Moreno
pdf Conv. 2011 - Senegal
6,5MB A. Mur i A. Sanchez
pdf Conv. 2010 - Santo Domingo
932,5KB Maria Torres
pdf Conv. 2010 - Guatemala
2,3MB Marta Comas
pdf Conv. 2009 - Tanzània
591,31KB L. Altayó i M. Bou
pdf Conv. 2009 - Amazònia (Brasil)
1MB Amaranta Fontcuberta
pdf Conv. 2008 - Senegal
156,67KB Clara Rubio
pdf Conv. 2008 - Nicaragua
406,17KB A. Lirola i D. Reche
pdf Conv. 2008 - Chiapas (Mèxic)
308,99KB Didac Santos