Perfils professionals locals

El Servei d’Ocupació, amb el suport de la Diputació de Barcelona, realitza el projecte “Caldes en clau de competències” per a la millora de l’ocupabilitat dels col·lectius amb especials dificultats d'inserció i la realització de mapes competencials dels perfils ocupacionals locals.

Els mapes de competències tenen com a objectiu posar a disposició dels professionals i les empreses una eina que descrigui els coneixements, habilitats i actituds que han d'estar presents en cada un dels diferents llocs de treball.

Per fer-ho es realitza un treball de camp en relació a diferents perfils ocupacionals i a les funcions que desenvolupen, i posteriorment amb el suport de les empreses locals, realitzar sessions de treball on es defineixen les competències relacionades amb cada una de les funcions, destacant quines es consideren clau per realitzar la tasca correctament.

El Servei d’Ocupació realitzarà gràcies al projecte Caldes en clau els mapes competencials dels perfils ocupacionals locals amb més presència al municipi, tenint així una eina útil per orientar els professionals en el seu desenvolupament i en la seva recerca de feina, i per proporcionar a les empreses instruments que ajuden en els processos de gestió de persones.

Si teniu interès en col·laborar en el projecte i/o obtenir més informació detallada podeu contactar a través del correu electrònic pfo@caldesdemontbui.cat, o bé trucar a La Piqueta, al tel. 93 862 70 25 .