Subvencions i ajuts a entitats locals

Les entitats locals poden presentar les sol·licituds per a la concessió de subvencions per a l’any 2019 en l’àmbit cultural, esportiu, juvenil, educatiu i de participació ciutadana. Termini de presentació: fins el 5 de juny de 2019

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 5 d’abril de 2019, va aprovar la convocatòria, les bases específiques, els formularis i els criteris per a la concessió de subvencions per l'any 2019 en l'àmbit cultural, esportiu, juvenil, educatiu i de participació ciutadana.

Les entitats poden presentar les sol·licituds fins el 5 de juny de 2019, inclòs. Consulteu les bases específiques en els documents adjunts.

Enguany també poden optar a la línia de finançament per a projectes d'entitats de qualsevol àmbit d'actuació (culturals, esportives, juvenils, educatives, etc) que desenvolupin les línies estratègiques i accions del Projecte educatiu de Caldes, PEC. Consulteu els criteris de valoració per a la concessió de subvencions per conèixer què es valorarà. Si necessiteu algun aclariment contacteu amb educacio@caldesdemontbui.cat

Termini de presentació:

El 5 de juny de 2019, inclòs, finalitza el termini de sol·licitud de subvenció pel període 2019

Quin cost té:

No subjecte a liquidació.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és el que determini la convocatòria de subvenció corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

A més, cal complir els següents requisits:

1. Les persones jurídiques públiques o privades que hagin de ser beneficiàries de la subvenció no podran concórrer en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. Les entitats han de figurar inscrites al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes i al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya en el moment de la sol·licitud o bé que s'inscriguin abans del corresponent atorgament de la subvenció.

Cal aportar:

  • Documentació addicional que es sol·liciti en la convocatòria específica de la subvenció

Canals de tramitació:

Plaça de la Font del Lleó, 11. - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Punt de voluntariat i entitats
Telèfon: 93 862 70 24
Correu electrònic: participacio@caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 24.04.2019 | 09:28