Sol·licitud de places de pupil·latge de l'Aparcament Centre - El Sindicat

L'Ajuntament de Caldes de Montbui ofereix tres tipus de places de pupil·latge a l'Aparcament Centre - El Sindicat: 24 h, diürn i nocturn.

Les adjudicacions de places es fan per períodes prorrogables fins a 3 anys i les places s'adjudiquen a través d'un sorteig públic. Consulteu els detalls a les Bases i Convocatòria per a l'adjudicació de les places de pupil·latge de l'Aparcament Centre - El Sindicat.


PUPIL·LATGE 24 H I NOCTURN

Modalitats

Pupil·latge de 24 h (50 places)

Pupil·latge nocturn entre les 20:00 h i les 9:00 h, dissabtes i diumenges i festius 24 h (25 places)

Qui pot demanar-lo

a) persones físiques i jurídiques amb domicili a Caldes de Montbui, que siguin titulars de vehicles que formin part del cens de l’Impost de vehicles de tracció mecànica de Caldes de Montbui.

b) persones físiques empadronades a Caldes de Montbui, conductors habituals de vehicle amb contracte e rènting a nom d’empresa, propi o altre, no donat d’alta al padró de l’impost de vehicles de tracció mecànica en aquest municipi. Aquesta condició s’acredita amb la documentació que s’especifica seguint l'enllaç

Només s’acceptaran sol·licituds d’una persona, titular d’un vehicle, per habitatge. D’aquesta manera un veí no pot realitzar més d’una sol·licitud, ni un domicili pot tenir associada més d’una sol·licitud, ni un vehicle pot estar inclòs en més d’una sol·licitud. En el cas dels vehicles de rènting s’acceptaran sol·licituds d’aquella persona física empadronada a Caldes de Montbui, que hagi complementat la sol·licitud d’inclusió al cens de vehicles residents i s’hagi declarat conductor habitual d’un vehicle. No s’acceptaran més d’una sol·licitud del tipus a, del tipus b o del tipus a i b en un mateix domicili. L’incompliment d’aquesta premissa suposarà l’exclusió de la sol·licitud del sorteig.

En el cas que la demanda sigui superior a la oferta, el sorteig es portarà a terme en dues fases: en la primera tindran prioritat veïns de la zona d’influència de l’aparcament, i en la segona fase, es farà un nou sorteig de les places que restin disponibles, oberts a la resta de sol·licituds.

Zona de prioritat

L’àmbit de la zona de prioritat s’ha establert en base a diferents criteris, un dels quals ha estat incloure els carrers en els quals ha tingut incidència les mesures de peatonalització, d’obres de reurbanització o implementació de la zona blava. D’altra banda s’han considerat criteris de proximitat, de tipologia edificatòria i secció de carrer.

La zona de prioritat és la conformada per els següents carrers:

Carrer Major, Escanyacans, Corredossos de Dalt, Corredossos de Baix, Ruldó, Vic, Canal, Bellit, Pont, Pl. Can Rius, St. Sussanna, Pl. Font del Lleó, Samsó, Abeurador, Nou, Pl. Molí de l’Esclop, Passeig de la Riera, Agulló, Forn, Dr. Delger, Barcelona, Sinagoga, Santiago, Madella, Lleonarda, Hostalric, Roma, Muralla, Pl. Pau Surell, Raval Canyelles, Marquès, St. Pere, Asensi Vega, Pl. Esglèsia, Pl. l’Àngel, Pl. Onze Setembre, Ptge. Forn, Pl. Marques Sanllehí, Font i Boet, Sentmenat, Gregori Montserrat, Pl. Catalunya, Rector Alemany, Santa Rosa, Pi i Margall fins cantonada Homs, General Padrós fins cantonada Santa Teresa, Sant Pau fins cantonada Santa Teresa, St. Climent, Ptge. Escoles Pies, Torrent del Salze fins cantonada Balmes, Bisbe Soler, Estrella, Sant Damià, Buenos Aires, Santa Eulàlia, Sant Salvador, Escoles Pies, George Lawrence Davis, Santo Domingo, Moreño, Migdia i Aparici.


PUPIL·LATGE DIÜRN

Modalitat

Pupil·latge diürn entre les 7:00 h i les 20:00 h exclosos dissabtes i diumenges i festius (25 places).

Qui pot demanar-lo

Obert a tothom, s’acceptarà una única sol·licitud per vehicle.


CONSIDERACIONS

 • Sobre el règim de pupil·latge l’Ajuntament té la facultat de fer les modificacions que aconselli l’interès públic i/o a proposta del concessionari.
 • Els preus públics del pupil·latge estan pendents d’aprovació definitiva, poden tenir alguna variació.
 • La modificació del Reglament del Servei Municipal d’Aparcaments de Caldes de Montbui està pendent d’aprovació definitiva

 

Termini de presentació:

De l’11 d’abril i al 3 de maig, de dilluns a divendres laborables i en horari de 9 a 14 h

Quin cost té:

Preu públic 2019: Pupil·latge 24 h: 50€/mes - Pupil·latge diürn: 30€/mes - Pupil·latge nocturn: 30€/mes (preus amb IVA)

Quan es dóna resposta:

Es farà el sorteig de places el 3 de maig a les 18 h, a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Consulteu les bases

Cal aportar:

 • Formulari de sol·licitud de plaça de pupil·latge de l'Aparcament Centre - El Sindicat
 • DNI o NIF
 • Volant d’empadronament a Caldes de Montbui (pels pupil·latges 24 h o nocturn)
 • Rebut o justificant de pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica inclòs al cens del municipi de Caldes de Montbui (no cal aportar aquest document en el cas de persones exemptes d’aquest impost). Només en el cas de pupil·latges de 24 h
 • Documentació del cotxe: permís de circulació i certificat de característiques tècniques del vehicle

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Oficines de Serveis Municipals · De dilluns a divendres de 9 a 14 h (excepte festius) · Pl. de la Font del Lleó, 11 (planta baixa)

Pl. de la Font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 865 48 47
Correu electrònic: info@serveisdecaldes.cat
Lloc web: serveisdecaldes.cat/
Horari:  
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Darrera actualització: 03.06.2019 | 08:08