Sol·licitud d'inscripció en el registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial

L'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Caldes de Montbui gestiona el Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial, que ofereix l'empresa pública Administració, Promoció i Gestió, S.A. (ADIGSA) de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta aplicació informàtica facilita la gestió del Registre de sol·licitants i ajusta el procés a allò que estableix la llei en matèria de gestió de la informació relativa a les persones que fan aquestes sol·licituds (Llei 18/2007 del dret a l'habitatge).

Taula d'ingressos màxims, equivalents a 5,5 vegades l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples)

D'acord amb el nombre de membres que formen la unitat de convivència i la zona on es troba ubicat l'habitatge la quantia de 5,5 vegades l'IPREM és:

Zona A
1 membre: 53.068,40 €
2 membres: 54.709,69 €
3 membres: 57.062,80 €
4 membres: 60.305,00 €
5 o més membres: 63.937,83 €

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona que compleixi els següents requisits:
· Ser major d'edat o estar emancipat.
· Tenir necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu l'article 8 del Decret.
· Residir en un municipi de Catalunya; la residència s'acredita mitjançant l'empadronament en un municipi de Catalunya.
· Complir el límit d'ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d'aquests habitatges.
· No trobar-se en les circumstàncies d'exclusió previstes en el Decret.
· No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Plaça de la Font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Rosa Pérez
Telèfon:938655599
Fax: 938655657
Adreça electrònica: habitatge@caldesdemontbui.cat
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 18.02.2020 | 15:41