Al·legacions a multes

Sol·licitud de descàrrec d'una multa de trànsit

Tràmit per a fer constar per escrit la disconformitat contra la sanció o denúncia imposada per l'Ajuntament.


Més informació?


- Llei de Procediment Administratiu Comú ( Llei 30/1992 de 26 novembre de 1992)
- Reglament per al Procediment sancionador ( RD 320/1994, de 25 de febrero)
- Llei 18/1989, de 25 de juliol, de Bases sobre Trànsit, Circulació de vehicles a motor i seguretat viària
- Reial Decret Legislatiu 339/ 1990 de 2 de març

Cal aportar:

  • Formulari per a la sol·licitud de descàrrec d'una multa de trànsit
  • Fotocòpia de la denúncia
  • Tota aquella documentació que el sol·licitant consideri oportuna com a aportació de proves que l'eximeixen de la denúncia

Canals de tramitació:

  • Presencial

Plaça de la font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 865 56 56
Fax: 93 865 56 57
Adreça electrònica: caldesm@caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 28.10.2019 | 14:25