Alta, baixa o modificació de la Llicència de gual o contragual

Aquest tràmit permet fer les gestions de la placa de gual (sol·licitud d'una placa nova, modificació o baixa) que autoritza l'accés de vehicles des de la via pública als locals, garatges, recintes o solars.

 

Quin cost té:

17,33 € : import de la placa en cas de sol.licitud d'alta de llicència de gual.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

En el cas de demanar el duplicat de placa de gual o contragual, cal complir els requisits 1,2 i 3.
Per la resta de casos, no cal complir cap requisit específic.

1. Que estigui donat d'alta al padró de guals i contraguals municipals.
2. Ser titular de la llicència del gual o contragual.
3. Estar al corrent del pagament les taxes municipals.

Cal aportar:

 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • 2. Fotocòpia del document acreditatiu de la propietat (serà suficient la fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI) o dret d'ús del baix de la finca afectada. Plànol de situació a escala 1:1000, en què hi figurin les característiques de la vorera.

  En cas de sol·licitar l'alta.

 • 3. Dades relatives a la modificació de dades (canvi de titular, ampliació de metres, etc.)

  En cas de modificacions.

 • 4. Placa de gual (original).

  En cas de baixa

 • 5. Declaració, en el cas excepcional de què no es disposi de la placa.

  En cas de baixa.

 • 6. Denúncia de robatori, si es dóna el cas.

  En cas de baixa.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

Plaça de la Font del Lleó, 11. - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Raquel Rodríguez
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 16.01.2020 | 16:13