Permís d'armes d'aire o gas comprimit (4a categoria) i armes utilitzables en activitats lúdico-esportives (airsoft i paintball)

Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l'ús i tinença d’armes d'aire o gas comprimit i les utilitzades en activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball. 

Quin cost té:

Taxa: 8,52 €

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cal complir els requisits següents:
1. Ser major de 18 anys o bé, si s'és menor d'entre 14 i 18 anys, disposar d'una autorització del seu pare, mare o tutoria legal.
2. No estar inculpat/da o condemnat/da en cap procediment jurisdiccional penal o civil en matèria de responsabilitat civil per a l'ús d'armes, cosa que haurà de demostrar amb un certificat d'antecedents penals.
3. No haver estat sancionat/da administrativament en matèria d'armes, incompliment de normes i ordenances de convivència ciutadana.

Cal aportar:

  • 1. Dades identificatives de la persona sol·licitant (per a les persones de nacionalitat espanyola ha de ser l'original i fotocòpia de DNI, passaport o autorització de conducció i per a les persones estrangeres l'original i fotocòpia de passaport).
  • 2. Factura de compra de l'arma (o document que justifiqui l'adquisició pacífica: compravenda, donació).
  • 3. Fotocòpia de la documentació tècnica de l’arma, que ha d’especificar-ne el número d’identificació i les característiques tècniques.
  • 4. Imprès de targeta d’armes que es pot adquirir als estancs o a la mateixa armeria.
  • 5. Autorització escrita del pare, la mare o la tutoria del menor.

    En cas de menors de entre 14 i 18 anys

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

Plaça de la Font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Lídia Casals
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 16.12.2019 | 12:10