Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Aquest tràmit permet a les entitats inscrites notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent a què aquestes es produeixin.

 

Quin cost té:

No subjecte a liquidació.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona que representi legalment a l'entitat o associació.
Cal complir els requisits següents:
1. La sol·licitud ha d'anar signada pel representant de la junta directiva.
2. La baixa o modificació s'ha de realitzar també a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat o a altres registres públics.

Cal aportar:

 • 1. Documentació acreditativa de les modificacions de les dades (original i còpia).

  Per modificació de documents

 • 2. Estatuts de l'entitat o associació en cas de modificació dels estatuts (original).

  Per modificació de documents

 • 3. Certificat de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques o d'altres registres públics (o l' extracte de l'assemblea on s'ha decidit la dissolució)- signat pel Secretari/ària amb el vist-i-plau del President/a (original i còpia).

  Per baixa

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

Plaça de la Font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Begonya Ruiz
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 06.04.2018 | 07:48