Comunicació de baixa d'una activitat econòmica

Aquest tràmit permet comunicar a l'Ajuntament el cessament d'una activitat temporalment o definitivament.
 

Quin cost té:

No subjecte a pagament.

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

  • 1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  • 2. Original i còpia de les escriptures de constitució de la societat, en cas que el sol·licitant de l'activitat en el seu moment fos una persona jurídica.
  • 3. Còpia de la Declaració Censal de baixa de l'Agència Tributària (model 036), o bé la còpia de la baixa de l'Impost d’Activitats Econòmiques si l'activitat està sotmesa a aquest impost.
  • 4. Declaració responsable de conformitat amb l’article 66 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

Canals de tramitació:

  • Presencial

Plaça de la Font del Lleó, 11. - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Vicenç Conejos
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 19.11.2019 | 14:46