Autorització per a col·locar cartells i tanques de propaganda (rètols, banderoles, anuncis lluminosos, tendals, etc.)

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per a la col·locació d'elements publicitaris a la via pública ( rètols, banderoles, pancartes, etc.

Quin cost té:

No subjecte a liquidació

Quan es dóna resposta:

No n'hi ha.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.

  Documentació a entregar en tots casos

 • 2. Documentació acreditativa de la vigència de la Llicència o autorització d'activitat corresponent de l'establiment o servei.

  Entregar en cas que el fet publicitat sigui un establiment o servei

 • 3. Els punts o espais físics on es col·locarà la publicitat.
 • 4. El tipus d'acció, mitjans publicitaris que s'utilitzarà.
 • 5. Quantitat de fullets a lliurar.
 • 6. Nombre de persones.
 • 7. Dies i horaris de distribució.
 • 8. Model de fullet o material a repartir.
 • 9. Sol·licitud on s'indiqui la llegenda, dies que romandran instal·lades, nombre i emplaçament.
 • 10. Croquis dels elements a instal·lar.
 • 11. Sol·licitud on s'indiqui: nombre i tipus de vehicles, ruta prevista, dies i horaris i llegenda del missatge a difondre.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

Plaça de la Font del Lleó, 11. - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Raquel Rodríguez
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 30.01.2020 | 14:07