Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Aquest tràmit permet fer el pagament de l'impost municipal en cas de transmissió d'un bé immoble (pis, local, plaça d'aparcament, etc.), ja sigui perquè s'ha venut, s'ha heretat, s'ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió.

No cal complir cap requisit específic.

Quin cost té:

No subjecte a liquidació.

Quan es dóna resposta:

El termini legal establert per resoldre és de 6 mesos en els termes de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

  • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  • 2. Còpia simple de l'escriptura de venda, acceptació d'herència o donació.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presencialment

Font i Boet, 7 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Organisme de Gestió Tributària
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 11.12.2019 | 13:09