Ciutats Amigues de la Gent Gran

L'Ajuntament de Caldes de Montbui i la Fundació Santa Susanna, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, lideraran aquest projecte que ha de ser desenvolupat en xarxa a través de la col·laboració de tots els agents locals relacionats amb la gent gran.

«Ciutats amigues de la gent gran» és un programa que ha impulsat l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a favor de la salut i el benestar de les persones grans. Té com a principal objectiu l'envelliment actiu en el marc d'una Xarxa Mundial de Ciutats promoguda per l'OMS.

Dimensions del projecte

Aquest projecte pretén treballar en l'anàlisi i millora de les vuit dimensions entorn a les quals s'organitzarà tot el seu desenvolupament:

 • la participació social i cívica
 • la mobilitat i el transport
 • l'accessibilitat I l'ús dels espais públics i privats
 • l'habitatge
 • els serveis socials i els de salut
 • les relacions de suport i ajuda mútua
 • el respecte, les desigualtats i les condicions d'inclusió
 • la comunicació i la informació

Implicació ciutadana en les fases del projecte

Els agents promotors del projecte tenen previst crear una Comissió Ciutadana per vetllar pel desenvolupament de totes les accions del projecte, que són:

 • Fase inicial de diagnosi de l’amigabilitat de Caldes de Montbui respecte la gent gran i de planificació de les accions necessàries
 • Fase d’implementació de les accions
 • Fase d’avaluació del compliment dels objectius

Si voleu informació o participar envieu un correu a gentgran@caldesdemontbui.cat o truqueu al 93 865 54 20