Grup ciutadà de seguiment Pacte per la mobilitat

QUE ÉS EL PACTE?

El Pacte per la Mobilitat és un compromís de tots els Calderins i Calderines, ja siguin particulars, empreses o associacions, que vulguin implicar-se en el progrès cap a un model de mobilitat sostenible en un espai públic cada cop més net, segur i confortable i on la qualitat de vida i el dret a una mobilitat ètica estiguin per sobre de tot.

ELS PRINCIPIS

 • Garantia de la qualitat de vida i dret a la mobilitat
 • Accessibilitat universal 
 • Seguretat
 • Integració de tots els col·lectius i administracions
 • Sostenibilitat
 • Garantia del dinamisme econòmic

ELS OBJECTIUS DE TREBALL DEL PACTE

 • Millorar la seguretat viària, reduint l'accidentalitat i respectant l'espai públic amb un clima de convivència i urbanitat.
 • Afavorir les condicions d'accessibilitat i seguretat per a la mobilitat a peu
 • Incorporar l'ús de la bicicleta com a transport habitual, millorant les infraestructures, incrementant la seguretat.
 • Promoure un transport col·lectiu, públic i privat (taxi), de qualitat i competitiu respecte al vehicle privat.
 • Fomentar l'ús racional del vehicle privat, aplicació de mesures que facilitin el traspàs a altres modes de transport més sostenibles.
 • Optimitzar l'oferta d'aparcament del municipi.
 • Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada, que permeti dur a terme les activitats econòmiques.
 • Controlar i disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica provocats pel trànsit.
 • Sensibilització i conscienciació ciutadana sobre els valors de la mobilitat sostenible i segura.
 • Generar una estructura tècnica i un grup ciutadà de seguiment del Pacte que permeti desenvolupar l'Estudi de Mobilitat de Caldes de Montbui.

GRUP CIUTADÀ DE SEGUIMENT DEL PACTE

Què és? És un grup de persones responsables de la mobilitat sostenible a Caldes de Montbui. Està integrada per entitats, empreses i persones interessades en formar-hi part, i per responsables polítics i tècnics de l'Ajuntament.

Quines són les seves funcions?

 • Fomentar el debat i la participació ciutadana per a treballar un model de mobilitat més sostenible, més integrador i més segur.
 • Constituir-se com un espai de seguiment de l'Estudi de mobilitat i de les Fitxes de treball de l'estudi.

Si vull formar part, quina serà la meva implicació?

 • Assistència mínima a una reunió semestral.
 • Portaveu de la mobilitat sostenible a Caldes.

Si voleu participar en aquest òrgan envieu un correu a sterritorials@caldesdemontbui.catotruqueu al 93 862 70 23

 

Darrera actualització: 14.12.2018 | 12:15
Darrera actualització: 14.12.2018 | 12:15