Consell Nacional de la Infància i l'Adolescència

CNIAC

És un espai de trobada i participació dels infants i els adolescents de Catalunya, on reflexionen, opinen i fan propostes sobre els temes que els afecten. Els infants i adolescents expressen els seus desitjos, demandes, propostes, projectes, retrets o crítiques als polítics per tal de fer un país millor per a tothom. 

El Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya (CNIAC) es constitueix amb vocals representants dels consells d’infants territorials en funcionament. El CNIAC depèn de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya.

Formen part del CNIAC infants i adolescents de Catalunya de 8 a 17 anys. El CNIAC ha de procurar una representació territorial i social àmplia, és a dir, ha de garantir un nombre semblant de nens i nenes, d’infants i adolescents, així com la presència d’infants més vulnerables: discapacitats, minories ètniques, d’origen estranger i protegits per tutela pública, entre altres.

Actualment els dos representants de Caldes de Montbui al CNIAC són la Laia Farràs i el Ronny Daniel Cevallos, consellers del Consell d'Infants del curs 2017-2018.

Anterioment, van ocupar els càrrecs de representants al CNIAC l’Ainara Lama (consellera del Consell d’Infants durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015) i l’Iker Fernández (conseller del curs 2014-2015).