Consell d'Infants Municipal

Espai de participació ciutadana on infants de 5è i 6è de primària de les escoles de primària poden gestionar la seva participació social exposant les seves opinions, necessitats i inquietuds respecte a aquells assumptes del seu municipi que els afecten.


Els alumnes escullen qui serà el representant al consell de la seva classe, bé a través de presentació de candidats voluntaris, o de votacions, etc. Aquests consellers representen el centre i traslladen les inquietuds i les propostes dels alumnes al Consell d'Infants i al mateix temps traslladen el que es tracta al Consell d'Infants a l'escola.

Per promoure la participació infantil i adolescent a Caldes de Montbui, l'Ajuntament de Caldes de Montbui està adherit a la Xarxa de projectes de participació infantil de la Diputació de Barcelona i al Consell Nacional de la Infància i de l'Adolescència.

Si voleu participar en aquest òrgan envieu un correu a participacio@caldesdemontbui.cato truqueu al 93 862 70 24