Escola

Per tal de garantir la seguretat sanitària als centres educatius, a més de l'adeqüació dels espais a les escoles i instituts i als seus entorns, l'Ajuntament ha consensuat amb els centres educatius un seguit de mesures que trobareu en els diversos documents i enllaços d'aquesta pàgina.

Relació de centre educatius de titutaritat municipal amb grups confinats

Situació dels centres educatius a Catalunya (Informació de la Generalitat de Catalunya)