Subvencions per al pagament del lloguer o cessió d’ús

Dijous, 23 de març de 2023 a les 11:34

S’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer. Consulteu els terminis i les opcions vinculades a aquest tràmit al web d’habitatge

En data 16 de març de 2023 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació. (Resolució TER/856/2023).

En data 22 de març de 2023 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució TER/931/2023, de 17 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’aquests ajuts per a l’any 2023.

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que a la data de publicació d’aquesta convocatòria tinguin 35 anys o menys, tinguin de 36 a 64 anys o que tinguin 65 anys o més. Consulteu a continuació totes les opcions vinculades a aquest tràmit i seleccioneu la que correspongui amb el vostre cas. Podreu accedir a tota la informació i condicions de tramitació.

  • Persones joves de 35 anys o menys. Any 2023

El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació d’aquesta convocatòria tinguin 35 anys o menys, s’inicia el 23 de març de 2023 i finalitza el 5 d’abril de 2023, ambdós inclosos. Informació i accés al tràmit

  • Persones entre 36 anys i 64 anys. Any 2023

El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació d’aquesta convocatòria tinguin de 36 a 64 anys, s’inicia l’11 d’abril de 2023 i finalitza el 12 de maig de 2023, ambdós inclosos. Informació i accés al tràmit

  • Persones de 65 anys o més. Any 2023

El termini de presentació de sol·licituds per a les persones que a la data de publicació d’aquesta convocatòria tinguin 65 anys o més, s’inicia l’11 d’abril de 2023 i finalitza el 12 de maig de 2023, ambdós inclosos. Informació i accés al tràmit

Les sol·licitud s’han de presentar mitjançant imprès normalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol·licitant. S'ha d'adreçar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha d'anar acompanyada de la documentació que es detalla a la base 8 i es pot presentar:

  •  Telemàticament. En el moment de fer la sol·licitud cal tenir la documentació requerida en format PDF i la identificació digital preparada.
  • Presencialment. A l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, a través del Registre General de l’Ajuntament. Recordeu que cal demanar cita prèvia

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen al web d’Habitatge i a l'Oficina Virtual de tràmits.

Consulteu la documentació, requisits i altres informacions del tràmit al web d’habitatge de la Generalitat de Catalunya:

 

Oficina d’Habitatge

Adreça: Plaça de la Font del Lleó,11

Telèfon: 93 865 56 56 / 93 865 55 99

Correu Electrònic: habitatge@caldesdemontbui.cat

 

Perfils i/o etiquetes d’interès:

@territoricat

#habitatge

#lloguer

#habitatge jove

Darrera actualització: 23.03.2023 | 11:47