Procés selectiu borsa de treball Psicopedagog/a- Exp. 8919/2022

Dimecres, 14 de desembre de 2022 a les 09:05

Es fa públic que en data 1 de desembre de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 1940/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Psicopedagog/a - Expedient 8919/2022.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 15 de desembre de 2022 al 3 de gener de 2023, ambdós inclosos.  

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de sol·licitud general al web corporatiu.
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14h i de 15h a 19h (cal sol·licitar cita prèvia online).
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Darrera actualització: 14.12.2022 | 09:04