Procés selectiu d'una borsa de treball d'agents interins de la Policia Local - Exp.4452/2018

Dilluns, 16 de juliol de 2018 a les 00:00

Es fa públic que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juliol de 2018, va aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'una borsa de treball d'agents de la Policia Local exp. 4452/2018, per dur a terme les substitucions del personal per baixes o qualsevol altra incidència que es pugui donar.

RECORDEU QUE S'HA PORTAR LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL, SEGONS CONSTA A LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU, EN EL TERMINI DE 20 DIES NATURALS A PARTIR DE LA DATA DE PUBLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ DEFINITIVA. TERMINI DEL 31/01/2019 AL 19/02/2019, AMBDÓS INCLOSOS.

Bases i convocatòria

Sol·licitud per prendre part del procés selectiu

Llista d'admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal en data 23.10.2018

Decret esmena llista d'admesos/es i exclosos/es

Acta constitució tribunal en data 13.11.2018

Acta resultat exercici cultura general i data següents proves

Acta resultat exercicis 3, 4 i 5 

Acta resultat final 

Darrera actualització: 31.01.2019 | 11:43