Procés selectiu borsa d'operari/ària de manteniment brigada d'esports - Exp. 2817/2023

Dimarts, 6 de juny de 2023 a les 08:25

Es fa públic que en data 25 de maig de 2023, mitjançant Decret d'Alcaldia 706/2023 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'operari/ària de manteniment de la brigada d'esports - Expedient 2817/2023.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 7 de juny de 2023 al 26 de juny de 2023, ambdós inclosos.  

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Llista provisional admesos/es i exclosos/es

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es

Darrera actualització: 18.09.2023 | 09:33