Consulta l'acta final de resultats del procés selectiu d'una borsa de Professor/a d'Art - exp 630/2021

Dilluns, 10 de maig de 2021 a les 09:35

Ja pots consultar l'acta final de resultats del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Professor/a d'Art - Exp. 630/2021

IMPORTANT: Recorda que cal presentar al departament de Recursos Humans, en el termini de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de l'exposició al tauler d'edictes d'aquesta llista, el DNI original i els documents originals dels requisits per prendre part del procés selectiu i dels mèrits al·lgats (cursos, contractes...). Els aspirants que no presentin la documentació en el termini esmentat, seran exclosos de la borsa de treball.

Cal demanar cita prèvia a Recursos Humans trucant al 938655656 o bé mitjançant un correu electrònic a recursoshumans@caldesdemontbui.cat

Darrera actualització: 14.05.2021 | 12:32