Protecció de Dades

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), d’aplicació a partir del 25 de maig de 2018, estableix diverses mesures de responsabilitat activa per a les organitzacions, entre les quals destaca la de designar un delegat de protecció de dades (DPD). 

Delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament de Caldes de Montbui: Antoni Campelo Rodriguez

Correu electrònic: dpd@caldesdemontbui.cat

Darrera actualització: 23.05.2018 | 07:59
Darrera actualització: 23.05.2018 | 07:59