Pla local de joventut 2017/2021

A finals de I'any 2017 va quedar aprovat el Pla local de joventut 2017/2021, que, novament, és fruit de la reflexió política i tècnica i de la ciutadania juvenil a la qual s'adreça.

El document incorpora novetats com I'obertura de l'Espai Jove El Toc els caps de setmana, la promoció dels "patis oberts" dels centres escolars per ampliar I'oferta d'espais per a usos esportius i la creació d'un Consell de Joves que esdevingui un espai de comunicació i treball entre entitats joves (associats i no associats) i l'Ajuntament.

El Pla té per objectiu oferir recursos, eines i serveis que responguin a necessitats juvenils, que els acompanyin en processos de transició (com el de I'escola al treball) i que fomentin la seva participació en la vida local. El Pla de treball que seguirà l'Ajuntament durant aquests anys està estructurat en dues grans línies estratègiques: I'acompanyament (serveis d'assessorament, informació i orientació que facilitin els processos de transició joves) i dinamització (accions per I'apoderament i la participació jove en el seu entorn i propostes per a la creació d'un programa d'oci adaptat a les seves necessitats).

El Pla local de joventut vigent és innovador en els tipus de respostes, per tal de seguir sent fidel a les necessitats expressades per la població juvenil.

 

Darrera actualització: 28.08.2018 | 15:20