Nova mobilitat

Caldes de Montbui implementa el projecte d’ampliació de la zona de vianants del centre per atendre les noves necessitats del context Covid-19 i per complir les propostes del Pla de Mobilitat dissenyat per la ciutadania

Quan?

A partir de dissabte 30 de maig

On?

Les actuacions afecten prioritàriament la zona centre, integrada pels carrers que es troben entre Torrent del Salze i Homs/Santa Teresa, i entre Balmes/Torres Sayol i Raval Canyelles, a més de tot el centre històric.

Per què?

  • Per donar resposta al context Covid-19, que fa necessari garantir una mobilitat segura, facilitar la interacció social i donar suport a la reactivació econòmica.
  • Per fer front a una situació d’emergència climàtica, minimitzant la contaminació acústica i ambiental de la zona més densament poblada.
  • Per pacificar i ampliar el centre històric, consolidant un centre actiu, integrador, accessible i amable amb les persones.
  • Per atendre les propostes de futur del Pla de mobilitat dissenyat amb participació ciutadana i aprovat per unanimitat per l’Ajuntament

 

Com?

Amb mesures generals aplicades a tot el municipi i mesures particulars aplicades a les zones de major concentració de desplaçaments i de major densitat de població i d’activitat.

 

Millora 1. Avinguda Pi i Margall, zona de vianants

Dissabtes i festius de 9.00 a 24.00 h. Diumenges de 00.00 a 24.00 h

Des de la plaça de l’Àngel fins al carrer Homs.

Beneficis: centre pacificat, reducció de sorolls i contaminació ambiental, facilitats per complir distància de seguretat entre persones, mobilitat més segura i suport a l’activitat comercial.

Millora  2. Ampliació de les terrasses de bars i restaurants

A l’avinguda Pi i Margall, màxima ampliació possible de les terrasses existents els dimarts al matí (en convivència amb el mercat setmanal) i els caps de setmana, coincidint amb les hores d’ús exclusiu de vianants.

A la resta del municipi, estudi de les sol·licituds rebudes per permetre la màxima ampliació possible de les terrasses.

Beneficis: centre pacificat, facilitats per proporcionar espais de relació, mobilitat més segura i sostenible i suport a l’activitat comercial.

Millora 3. Mobilitat segura de vianants

Senyalització que recomana l’ús de la vorera dreta a av. Pi i Margall, c. Major, pg. del Remei, c. Font i Boet, av. Fontcuberta, c. Sant Pau i c. Forn.

Prohibició d’ocupar la via pública a l’avinguda Pi i Margall amb elements diferents a les terrasses, excepte dimarts i caps de setmana.

Coberta dels escocells dels arbres a l’avinguda Pi i Margall i a l’avinguda Fontcuberta per ampliar la zona de passeig.

Ampliació dels ciclocarrers, amb ús permès també per a patinets (VMP).

Instal·lació de nous aparcaments per a bicicletes i patinets.

Beneficis: centre pacificat, incentius a la mobilitat a peu i en bicicleta, facilitats per complir distància de seguretat entre persones i mobilitat més segura i sostenible.

Millora 4. Reactivació de la zona blava

El 25 de maig es reactiva la normativa d’aparcament rotatiu

de la  zona blava amb les recomanacions següents:

  • Ús preferent de l’app ElParking.
  • Ús dels parquímetres amb guants.

Benefici: foment de la rotació de vehicles per donar suport a l’activitat comercial.

Millora 5. Canvis en la regulació de mobilitat de vehicles amb motor al centre

A partir del 30 de maig, per alliberar el màxim possible la zona centre, es modifica:

  • El carrer Major (entre Torrent del Salze i Escoles Pies) tindrà sentit centre.
  • Els carrers Font i Boet i Asensi Vega tindran accessos regulats per a residents, càrrega i descàrrega, emergències i serveis.
  • Des de l’avinguda Pi i Margall només es permetrà girar a la dreta pel carrer Escoles Pies.
  • El carrer Migdia canviarà el sentit de la circulació, que tindrà direcció carrer Alfons Solà.  

Beneficis: centre pacificat, facilitats per complir distància de seguretat entre persones, eliminació del trànsit de pas, reducció de sorolls i emissions al centre i mobilitat més segura i sostenible.

Acompanyament

La posada en marxa d’aquestes accions amb l’acompanyament dels agents de mobilitat, la Policia Local i Protecció Civil.

Darrera actualització: 26.05.2023 | 14:18