Pressupostos i plantilles

Pressupostos i plantilles de l'Ajuntament Caldes de Montbui i els seus ens adscrits

Enllaç a la pàgina de la Diputació de Barcelona on trobareu tota la informació publicada pel municipi al BOPB i al DOGC, relativa als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris, etc) i a les plantilles.  Accedir

Enllaç al Portal de Transparència, apartat Pressupost. Accedir

Darrera actualització: 20.07.2017 | 20:50
Darrera actualització: 20.07.2017 | 20:50