Procés selectiu per PROMOCIÓ INTERNA, de cinc places. Exp 2089/2022

Dimarts, 7 de juny de 2022 a les 08:25

Es fa públic que en data 17 de març de 2022, mitjançant Decret d'Alcaldia 752/2022 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició del procés selectiu, per promoció interna, expedient 2089/2022, de les següents places:

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 8 de juny de 2022 al dia 27 de juny de 2022, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant la sol·licitud general al web corporatiu 
  • presencialment al registre general de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h i de 15.00h a 19.00h (cal sol·licitar cita prèvia online)
  • a les oficines de correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica

 

 

 

 

Darrera actualització: 07.06.2022 | 09:12