Procés selectiu d'una/a Administratiu/va, funcionari/ària de carrera, i constitució de borsa de treball - Exp. 4329/2021

Dilluns, 18 d'octubre de 2021 a les 09:30

Es fa públic que en data 28 de setembre de 2021, mitjançant Decret d'Alcaldia 1310/2021 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició d'una/a Administratiu/va, funcionari/ària de carrera i constitució d'una borsa de treball- Expedient 4329/2021.

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del dia 15 d'octubre de 2021 al dia 3 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de  sol·licitud general  en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h (cal sol·licitar cita prèvia al 938655656)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica per prendre part del procés selectiu

Darrera actualització: 19.10.2021 | 14:15