Convocatòria per PROMOCIÓ INTERNA de 3 places d'administratiu/va - Exp 8114/2021

Dilluns, 3 de gener de 2022 a les 09:00

Es fa públic que en data 25 de novembre de 2021, mitjançant Decret d'Alcaldia 1761/2021 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria, mitjançant el sistema de concurs-oposició, més període de
pràctiques/prova, pel torn de promoció interna de les places següents:

PERSONAL FUNCIONARI

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

CODI

CLASSIFICACIÓ

LLOC ADSCRIPCIÓ INICIAL

GRUP

SG015

Subescala Administrativa, administratiu/va

ADMINISTRATIU/VA

C1

SG015

Subescala Administrativa, administratiu/va

ADMINISTRATIU/VA

C1

 

PERSONAL LABORAL

ADMINISTRACIÓ GENERAL

CODI

CLASSIFICACIÓ

LLOC ADSCRIPCIÓ INICIAL

GRUP

SG015

Subescala Administrativa

ADMINISTRATIU/VA

C1

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part del procés selectiu és del 4 de gener de 2022 al dia 23 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Cal omplir la sol·licitud específica  per aquest procés i presentar-la signada juntament amb tota la documentació que es demana a les bases de la convocatòria, en alguna de les formes següents:

  • online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu
  • presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h i de 15.00h a 19.00h (cal sol·licitar cita prèvia al 938655656)
  • a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu

Bases i convocatòria

Sol·licitud específica procés selectiu

 

 

Darrera actualització: 03.01.2022 | 09:01