Subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2018

Dilluns, 2 de juliol de 2018 a les 08:37

L’Ajuntament informa que es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial. Termini: fins el 31 de juliol. Informeu-vos a l’Oficina d’Habitatge al 93 865 55 99

L’Ajuntament informa que el 8 de juny de 2018 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució TES/1150/2018 mitjançant la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2018.

L'objecte d'aquestes bases reguladores és establir quines són les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació edificatòria, són susceptibles de rebre subvencions, i establir les condicions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d'accessibilitat.

Poden accedir a les subvencions:

  • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris i els propietaris únics d'edificis d'habitatges.
  • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.
  • Les empreses de serveis energètics definides a la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètic, en les condicions que estableix l’article 34.1.f) del Reial decret 106/2018, de 9 de març.

El termini de presentació és del 26 de juny de 2018 al 31 de juliol de 2018.

Consulteu el tràmit i tota la documentació relacionada en aquest enllaç 

 

Més informació:

Oficina d’habitatge

Pl. de la Font del Lleó, 11

93 865 55 99

habitatge@caldesdemontbui.cat

Horari: de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h. Els dijous de 16.30 h a 18 h (excepte juliol, agost i setembre)

 

Darrera actualització: 02.07.2018 | 08:39