Millores verdes a l’entorn urbà

Dimecres, 27 de juny de 2018 a les 12:25

La plaça de la Salut i el parc de l’Estació són els dos primers espais revisats i millorats seguint les indicacions del Pla director del verd urbà

Jaume Mauri, regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat

Anna Terricabras, paisatgista i enginyer agrícola, assessora del Pla 

Aquesta primavera han començat a implementar-se les millores que es recullen el Pla director del verd urbà de Caldes de Montbui, elaborat per la Diputació de Barcelona. Aquest document és un estudi i un seguit de propostes per dignificar la vegetació urbana i la seva gestió; i és un document fonamental tenint en compte que Caldes acull 156.236m² d’espais verds urbans utilitzables per la ciutadania, el què equival a 9,11m² de superfície d’espais verds per habitant.

La primera zona d’actuació ha estat la plaça de la Salut, on s'han consolidat dos accessos que no existien però que s’havien anat formant pel pas de la gent (des d’Avel·li Xalabarder i des de Fontcuberta). A més, s’han ressembrat els parterres que envolten la plaça de ciment, s’ha substituït un arbre mort per un de nou i s’han reforçat les plantacions de la plaça de l’Oli.  

La següent actuació, prevista per al setembre, serà al parc de l’Estació i està adreçada a millorar el parterre central. Es crearan uns recorreguts laberíntics que condueixin al centre del parterre, on hi han una rocalla que s'aprofitarà per crear una zona de jocs per la canalla i un espai d'estada tranquil. La resta de intervenció es basa en millorar la imatge general del parc reforçant els altres parterres amb plantacions d'arbustives i planta vivaç de flor.

Aquestes accions han estat presentades per Jaume Mauri, regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat, i Anna Terricabras, paisatgista i enginyer agrícola a càrrec de l’execució del Pla director del verd urbà de Caldes.

El Pla verd

La finalitat del Pla director del verd urbà de Caldes de Montbui és la millora de la qualitat del verd urbà i de la seva gestió. El Pla director aporta coneixement sobre què tenim i com ho tenim, proposa actuacions de millora de la qualitat del verd i defineix una gestió general del verd urbà i elabora un pla d’inversions per a la concreció de totes les actuacions proposades.

 

Segons l’estudi, Caldes de Montbui té una superfície d’espais verds de 249.779m², dels quals el 63% (156.236m²) tenen un manteniment habitual i són utilitzats per la ciutadania.

 

Entre altres, el Pla ha determinat quines espècies d’arbrat són inadequades per a l’espai viari on viuen, ha detectat la necessitat d’ampliar els espais verds del centre i ha proposat una reorganització del servei de manteniment de les zones verdes per incrementar la seva eficiència. Per tant, les tres principals accions que entoma l’Ajuntament en compliment de les conclusions del Pla són la millora de l’organització del servei, la millora de la qualitat del verd urbà existent i l’augment de dotació de verd urbà al centre del municipi.

 

En aquest sentit, el document també elabora un pla d’inversions a curt, mitjà i llarg termini, en funció de la prioritat de les accions.

Darrera actualització: 27.06.2018 | 12:40