El Servei comunitari a la nostra entitat

El Departament d’Ensenyament posa en marxa el Servei comunitari per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat a través de la seva implicació en projectes o accions que duguin a terme les entitats sense ànim de lucre del seu municipi.

Els aprenentatges que s’adquireixen a través del Servei comunitari encaixen en l’adquisició de la competència social i ciutadana.

El Servei comunitari comparteix la necessitat plantejada en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 de dur a terme polítiques orientades al foment d’una ciutadania activa i compromesa, a l’impuls de la participació i la implicació dels joves en allò col·lectiu i/o comunitari, i a la generació i el desenvolupament de propostes i dinàmiques adreçades al progrés de la societat.

ENVIEU EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI PER CORREU ELECTRÒNIC ALS CENTRES D'ESO:
Institut Escola Pia: caldes@escolapia.cat
M. Dolors Masclans: mdolors.masclans@caldes.epiaedu.cat

Institut Manolo Hugué: a8043486@xtec.cat
Pilar Canet : pcanet@xtec.cat/
Jaume Balart: jbalart@xtec.cat

Institut Pic del Vent: a8073651@xtec.cat
Vicent Pastor : vicent.pastor@insdecaldes.cat

Darrera actualització: 08.02.2018 | 13:57