Subvencions i ajuts a entitats locals

Aquest tràmit permet accedir a la convocatòria de subvenció i justificació de les entitats locals en l'àmbit cultural, esportiu, juvenil, educatiu i de participació ciutadana.

Termini de presentació:

El 15 de febrer de 2019 finalitza el termini de justificació de la subvenció atorgada pel període 2018

Quin cost té:

No subjecte a liquidació.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és el que determini la convocatòria de subvenció corresponent.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

A més, cal complir els següents requisits:

1. Les persones jurídiques públiques o privades que hagin de ser beneficiàries de la subvenció no podran concórrer en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de17 de novembre, general de subvencions.
2. Les entitats han de figurar inscrites al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes i al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya en el moment de la sol·licitud o bé que s'inscriguin abans del corresponent atorgament de la subvenció.

Cal aportar:

  • Documentació addicional que es sol·liciti en la convocatòria específica de la subvenció o justificació

    Per a la justificació de la subvenció atorgada pel període 2018, hi ha un document únic de justificació per a totes les entitats. Cal adjuntar la documentació següent:

    Les factures, tiquets i una relació resum de totes les despeses, el balanç econòmic de l’entitat, la memòria descriptiva de les activitats subvencionades indicant el cost de cadascuna d’elles i els certificats conforme l’entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social*.

    *Els certificats d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social tenen un període de validesa, comproveu-lo si els heu sol·licitat darrerament, ja que pot ser no caldrà que torneu a fer el tràmit de sol·licitud.

Canals de tramitació:

Plaça de la Font del Lleó, 11. - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Àrea de Serveis Personals
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Horari:  
Darrera actualització: 09.01.2019 | 10:14