Certificats i volants de Padró

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament d'una persona en un domicili (ja sigui actual o històric).

Quin cost té:

No subjecte a liquidació.

Quan es dóna resposta:

En el cas del volant, resolució immediata. En el cas del certificat, el termini legal és de tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa o defunció, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cal estar empadronat al municipi, o haver-ho estat amb anterioritat.

Cal aportar:

  • 1. Document identificatiu de la persona interessada (DNI, passaport, permís de residència, permís de conduir, llibre de familia en el cas de menors de 14 anys sense DNI o certificat electrònic en el cas de petició via telemàtica).
  • 2. Documentació que acrediti l'interès legal i directe de la persona sol·licitant.

    En cas de persones de baixa o difuntes

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

  • Telefònicament

    Tel: 938655656 ()

Plaça de la Font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Isabel López
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 29.10.2019 | 12:50