Alta, baixa o modificació del subministrament d'aigua

Aquest tràmit permet donar d’alta, baixa o fer un canvi de titularitat del comptador de l’aigua ja sigui per a ús domèstic, no domèstic o provisional per obres.

Quin cost té:

Establert per l'ordenança fiscal depenent del tràmit que es tracti.

Quan es dóna resposta:

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
No cal complir cap requisit específic.

Cal aportar:

 • 1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representa.
 • 2. Fotocòpia de l’escriptura o del contracte de lloguer.
 • 3. Fotocòpia de les dades bancàries per domiciliar el pagament.
 • 4. Fotocòpia del butlletí de l’instal·lador (promotor), només en cas de nova construcció.
 • 5. Fotocòpia de la cèdula d’habitabilitat.
 • 6. Fotocòpia de la llicència de primera ocupació, només en cas de nova construcció.
 • 7. Fotocòpia de la sol·licitud de la llicència d’activitats.
 • 8. Fotocòpia del butlletí de l’instal·lador (promotor), només en cas de nova construcció.
 • 9. Fotocòpia de la llicència de primera ocupació, només en cas de nova construcció.
 • 10. Plànol de situació de la finca.
 • 11. Fotocòpia de la llicència d’obres.
 • 12. Plànol de situació de la finca.
 • 13. Fotocòpia de l’últim rebut d’aigua pagat.
 • 14. Fotocòpia del rebut de pagament del comptador o pòlissa-contracte de subministrament d’aigua.
 • 15. Dades identificatives de la persona que serà nou titular (DNI, NIE o NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • 16. Fotocòpia de l’escriptura, còpia simple (solament de la part on consta qui compra i la descripció de la finca adquirida) o contracte de lloguer, i cèdula d'habitabilitat.
 • 17. Fotocòpia de les dades bancàries per domiciliar el pagament.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment a les oficines de l'empresa Gestió Municipal de Serveis, SA, carrer Girona, 1.

Carrer Girona, 1. - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Judith Garriga
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 03.06.2019 | 08:11